Bouwstrategieën

Milieu-impact van circulaire oplossingen

Alsmaar meer spelers proberen in te zetten op circulaire oplossingen in de bouw. Circulariteit mag echter niet beschouwd worden als een doel op zich, maar veeleer als een strategie om grondstoffen te besparen, minder afval te produceren en de milieu-impact van gebouwen te verminderen.