Energiebewust bouwen

BEN project: Een future-proof woning (Sito-architecten)

14 november 2018

Vanaf 2021 wordt bouwen volgens BEN-principes de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen. Toch bouwen steeds meer Vlamingen vanuit een toekomstgerichte visie vandaag al energiezuiniger dan verplicht. Dat was ook de ambitie voor deze moderne BEN-woning in Temse, ontworpen door architect Sien Van Liefferinge.

Arch. Sien Van Liefferinge runt in Ninove het architectenbureau Sito-architecten bvba. SITO is een bescheiden architectenbureau dat vanuit grondige voorstudies concepten creëert en vormgeeft. Nieuwe technieken en duurzame energie zijn dagelijkse thema’s, waarbij de ontwerpers op zoek gaan naar meerwaarde voor de opdrachtgever, zowel op ontwerpmatig als op financieel vlak. Zowel voor verbouwings- als nieuwbouwprojecten streven ze naar een concept dat de identiteit van de opdrachtgever weerspiegelt en de basis vormt voor de uiteindelijke architectuur.

 

 

Over het project


Deze vrijstaande eengezinswoning werd opgetrokken in houtskeletbouw en ecologische isolatiematerialen. PV-panelen en een warmtepomp maken het plaatje compleet. De stedenbouwkundige vergunningsaanvraag dateert van juni 2012. De EPB-wetgeving legde toen een E-peil E70 en een K-peil K40 op. De woning behaalde echter als eindresultaat een mooie score van E12 en K18.

 

 

Een ‘future-proof’ woning


Arch. Sien Van Liefferinge: “Van bij de start van het ontwerp stelden we op expliciete vraag van de bouwheer een energie-efficiënt gebouw voorop. De bouwheer zelf is gepassioneerd door en erg
belezen in de materie en wenste een ‘future-proof’ woning te realiseren. De ambitie was een
woning met een zo laag mogelijk energieverbruik en -kosten.
De keuze om deze ‘future-proof’ woning te realiseren met Sito is, naast de moderne ontwerpstijl die
bij de bouwheer in de smaak viel, gebaseerd op de ruime ervaring die Sito heeft opgebouwd in
houtskeletbouw en energiezuinig bouwen.”

Wat was de aanpak om deze doelstelling te halen?


“De doelstelling was van meet af aan een BEN-woning. Daaruit vloeiden, in samenspraak met de bouwheer en de aannemer, de keuzes voort qua technieken en isolatiemateriaal.


De buitenschil van de woning bestaat uit een dragende structuur in houtskelet, waarbij luchtdicht bouwen prioriteit was. Voor zowel het dak, de vloer als de wanden kozen we ervoor om met ecologische isolatiematerialen (houtvezelisolatie) te werken. De keuze voor zowel houtskeletbouw als ecologische materialen was een bewuste keuze van de klant, gemaakt vanuit een sterke passie en interesse en uit de wil om een perfect luchtdichte woning te kunnen realiseren.


Het beoogde eindresultaat werd mede mogelijk gemaakt door een professionele aannemer met de nodige ervaring en voldoende zorg voor detaillering.


Voor technieken kozen we voor een ventilatiesysteem D met warmteterugwinning in combinatie met PVpanelen. De gewonnen elektriciteit zetten we in voor de sturing van de lucht/water warmtepomp.

 

De PV-panelen werden optimaal geïntegreerd, zodat dakpannen en zonnepanelen in eenzelfde dakvlak kwamen te liggen en een esthetische strakke look werd behouden.”

 

 

Wat zijn de grootste troeven van dit ontwerp?


“Het is een hedendaagse woning die 100% future-proof is gezien het lage E-peil en de gebruikte technieken.


Ondanks de eenvoudige vormgeving oogt de woning toch zeer modern door de combinatie van de gebruikte materialen: gelijmde gevelsteen en een houten latwerk in thermowood.

 

Om een zo laag mogelijk E-peil te kunnen halen, hebben we de vormgeving van de woning bewust zo eenvoudig mogelijk gehouden. We hebben de woning optimaal georiënteerd waarbij de langste zijde van de woning gericht is op het zonrijke zuiden en waarbij alle leefruimtes zich aan de zuidkant situeren.”

Was het moeilijk om de BEN-eisen te behalen voor dit gebouw?


“Het behalen van de BEN-eisen is op zich niet erg moeilijk maar er dient wel extra aandacht besteed te worden aan isolatie, luchtdichtheid en technieken.


Zo hebben we bij dit project verschillende EPB-simulaties uitgevoerd die ons geholpen hebben bij het maken van diverse keuzes qua materialen en technieken.


De uitdaging bij projecten in houtskeletbouw is het voorkomen van de kans op oververhitting. Hier hebben we handig op ingespeeld door zoveel mogelijk massa in de woning te integreren. Bijkomend hebben we zonwerende beglazing voorzien aan de zuid- en westkant van de woning.”

 

 

Kan u een inschatting maken van de kostenimpact van BEN-bouwen?


“De kostenimpact van BEN-bouwen is moeilijk uit te drukken, maar het bouwen van een BEN-woning zal mijn inziens toch iets duurder zijn. Toch ben ik ervan overtuigd dat BEN-bouwen haalbaar is voor iedereen mits je de juiste keuzes maakt.

 

Of een woning al dan niet aan de BEN-eisen moet voldoen is een volledig vrije keuze van de klant. Wij begeleiden de klant in zijn keuzes aan de hand van pro’s en contra’s , maar het is de persoonlijke voorkeur van de klant die primeert.


Wel merk ik toch wel vaak dat de E-peilindicator een sterke motivatie vormt voor een bouwheer om meer in te zetten op energiezuinig bouwen.”

 

 

In 2018 werd het S-peil geïntroduceerd. Is het sindsdien moeilijker om het BEN-label te behalen?


“Door de introductie van het S-Peil wordt het behalen van de BEN-norm zeker moeilijker. Zo merken we dat we voor moderne open bebouwingen al snel drievoudige beglazing dienen te plaatsen om het S-peil te behalen. Er dient dan ook zeker rekening te worden gehouden met een meerkost voor de bouwheer.”