Helpdesk & FAQ

Mag de oude HR-gasketel gebruikt worden als back-up?

Een bestaande HR-gasketel dateert van 2000 en voldoet niet aan de huidige eisen. De bouwheer overweegt om een warmtepomp te plaatsten en wil weten of hij de oude toestel mag gebruiken als back-up.


Bij renovatie kan er momenteel geen rekening gehouden worden met niet-preferente opwekkers.

U mag dus enkel de preferente verwarming (warmtepomp in dit geval) invoeren.

Later zal de minister hiervoor een rekenmethode vastleggen.

 

Klik hier voor meer info, zie bovenaan pagina 11:

 

“De minister legt de berekeningsmethode vast voor de behandeling van preferente en niet-preferente opwekkers.

In afwachting van de door de minister vastgestelde berekeningsmethode, wordt er enkel rekening gehouden met de preferente warmteopwekker als bij een centraal verwarmingssysteem meerdere warmteopwekkers aangesloten zijn op hetzelfde hydraulisch circuit. Een groep van identieke warmteopwekkers wordt gezamenlijk als één warmteopwekker behandeld.”

 


1 september 2017 

faq