Helpdesk & FAQ

Overdracht van aangifteplichtige bij faillissement bouwpromotor

Ik ben recent aangenomen als EPB-Verslaggever voor een appartementsgebouw. Het gebouw was opgeleverd in 2014 (aanvraag 2012) maar een EPB-Aangifte is nooit ingediend en de aannemer/promotor bouwheer is failliet gegaan. De bouwheer/syndicus wil nu alles in orde brengen qua EPB. Ik maak me een beetje zorgen over de legale situatie qua aangifteplicht. De bouwaanvraag is in de naam van de promotor-bouwheer, terwijl mijn opdrachtgever de syndicus is (en ook eigenaar van een van de appartementen). Hoe zit dat allemaal qua aangifteplichten voor de Startverklaring en Aangifte?


De aangifteplichtige (verantwoordelijke voor EPB) is en blijft de persoon die de stedenbouwkundige vergunning heeft aangevraagd.

Bij aktes voor 1/7/2017 werd de aangifteplicht automatisch overgedragen op de nieuwe eigenaar.

 

Bij aktes na 1/7/2017 kan de overdracht van aangifteplicht (bv. bij verkoop in een notariële akte) alleen met een - door alle partijen ondertekend - tussentijds EPB-verslag. Alleen als de overdracht correct gebeurde in de akte (lees alle voorwaarden), kan de aangifteplicht op de nieuwe eigenaar overgegaan zijn. Zo niet, is nog steeds de promotor EPB-plichtig.

 

Ook bij “overdracht van vergunning” kan het zijn dat de nieuwe eigenaar nu de aangifteplichtige is. Als de oorspronkelijke aangifteplichtige (rechtspersoon) niet langer bestaat, dan kan deze uiteraard niet de aangifteplichtige zijn. Op dat moment is de vraag wie de huidige houder van de oorspronkelijke vergunning is. Aan te raden is om de akte waarbij de nieuwe eigenaar eigendom verkreeg over het gebouw (of deel van het gebouw) te laten nalezen betreffende de aangifteplicht.


5 september 2019 

faq