Helpdesk & FAQ

Bouwknoop of schildeel?

Hoe ga ik in EPB om met een oversteek of luifel die een dikte heeft > 40cm?


In EPB is het onderscheid bouwknoop/schildeel een pragmatische benadering. In de praktijk komen echter situaties voor die enige interpretatie vragen bij het inschatten of het over een schildeel gaat dan wel over een bouwknoop. Een voorbeeld hiervan en tevens populaire manier om oververhitting te voorkomen, is een oversteek of luifel.

 

Een stapsgewijs antwoord op deze vraag kan u hier terugvinden.


14 november 2019 

faq