Helpdesk & FAQ

De werken starten zonder bouwvergunning en architect

Een bouwheer start met de werken zonder bouwvergunning en architect. De werken worden stilgelegd bij wind-en waterdicht. De bouwwerken moeten eerst geregulariseerd worden voor deze verder kunnen aangevat worden.


Moeten de bouwwerken voldoen aan de EPB-eisen?

 

Afhankelijk van de datum van de regularisatie-aanvraag voor de gestarte werken zijn er 2 mogelijkheden:

  • Voor vergunningsaanvragen/meldingen (of regularisatieaanvragen) vóór 8/9/2011 zijn er geen EPB-eisen van toepassing
  • Voor vergunningsaanvragen/meldingen (of regularisatieaanvragen) vanaf 8/9/2011 zijn de EPB-eisen op het ogenblik van start van de werken van toepassing.

 

Wat indien er niet meer voldaan kan worden aan de EPB-eisen, omdat het gebouw reeds wind-en waterdicht is afgewerkt?


Als een gebouw niet voldoet aan de gestelde EPB-eisen, volgt er een administratieve boete voor de aangifteplichtige, nl voor de bouwheer.

De boete is afhankelijk van de overtreding: hoe groter de overtreding, hoe groter de boete:

  • Bij het niet naleven van de eisen inzake thermische isolatie en energieprestatie, bedraagt de boete ongeveer driemaal de 'uitgespaarde' investering;
  • Bij het niet naleven van de eisen inzake de ventilatievoorzieningen, is de boete gelijk aan de 'uitgespaarde' investering.

(bron: VEA)


10 augustus 2017 

faq

Heeft mijn klant een omgevingsvergunning voor het luik milieu nodig voor de afzonderlijke luchtwarmtepompunits in een appartementsgebouw? | 09-12-2019

Het betreft split systemen waarvan de buitenunits op het dak geplaatst worden.