Helpdesk & FAQ

Is een extra pelletkachel binnen een EPB-plichtig dossier te zien als een nieuwe opwekker?

Het betreft een EPB-plichtige woning die grondig gerenoveerd en uitgebreid is. De bestaande ketel is behouden maar aangevuld met een pelletkachel. Op de website van energiesparen.be vonden wij: “Als de ketel behouden blijft en er bovendien een nieuwe ketel bij wordt geplaatst, gaat het om een gewone renovatie.” Dient in de afweging renovatie/ingrijpende energetische renovatie deze pelletkachel ook gezien te worden als een nieuwe ‘ketel’/opwekker?


Om te kunnen spreken van een ingrijpende energetische renovatie moet aan 2 voorwaarden voldaan worden:

  • voorwaarde 1: minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving worden (na)geïsoleerd
    én
  • voorwaarde 2: minstens de opwekkers om een specifiek binnenklimaat te realiseren volledig worden vervangen.

 

Blijft de bestaande ketel behouden (dit is dan de hoofdverwarming) en wordt er een andere opwekker bijgeplaatst (bv. een ketel of een pelletkachel als bijverwarming), dan zijn er geen eisen van een IER van toepassing.

 

Wordt de bestaande ketel weggenomen en komt er een pelletkachel in de plaats, dan zijn er wél IER-eisen van toepassing. Er wordt telkens gekeken naar de preferente opwekker van warmte voor verwarming.

 

 

Let op!

 

Om te kunnen spreken van een IER, is de medewerking van een architect noodzakelijk met voorafgaande bouwaanvraag of melding.

Voldoet het project aan de definitie van een IER? Dan moet het aan de eisen voldoen voor IER, zijnde maximale U-waarden voor (na)geïsoleerde delen, een maximaal E-peil, een minimumaandeel hernieuwbare energie en het plaatsen van een volledig ventilatiesysteem (en is er ventilatieverslaggeving van toepassing).

 

 

Voorbeelden aard van de werken in functie van warmteopwekkers

 

De bestaande warmteopwekker (bv. ketel) blijft behouden op dezelfde plaats.

Aard van de werken = renovatie

 

De bestaande warmteopwekker (bv. ketel) wordt verplaatst naar een andere plaats binnen dezelfde EPB-eenheid.

Aard van de werken = renovatie

 

De bestaande warmteopwekker (bv. ketel) blijft behouden en er wordt een nieuwe warmteopwekker bijgeplaatst.

Aard van de werken = renovatie

 

De bestaande warmteopwekker wordt vervangen. Delen van de technische installaties blijven echter behouden, bv. een aantal leidingen of een aantal afgifte-elementen.

Aard van de werken = ingrijpende energetische renovatie

 

De bestaande installatie heeft twee ketels die instaan voor de verwarming. Bij de renovatie wordt slechts één ketel van de twee vervangen.

Aard van de werken = renovatie

 

Oorspronkelijk is er geen verwarmingsinstallatie aanwezig en tijdens de renovatiewerken wordt er een geplaatst.

Aard van de werken = ingrijpende energetische renovatie

 

Bijkomende info omtrent ingrijpende energetische renovaties kan u hier terugvinden.


9 december 2019 

faq

Heeft mijn klant een omgevingsvergunning voor het luik milieu nodig voor de afzonderlijke luchtwarmtepompunits in een appartementsgebouw? | 09-12-2019

Het betreft split systemen waarvan de buitenunits op het dak geplaatst worden.