Helpdesk & FAQ

Is 3cm isolatie op het dak van een verder niet geïsoleerde garage afdoende om condensatie tegen het plafond te vermijden?

Bij een woning werden 3 nieuwe, losstaande garages geplaatst waarvan vloer, noch wand, noch dak geïsoleerd zouden worden. De dakwerker raadt aan om 3cm isolatie op het dak te plaatsen om condensatie tegen het plafond van de garages te vermijden. Is dit een afdoende oplossing? Ik lees tegenstrijdige adviezen, ook over ventilatie (er zijn geen ramen in de ruimte), de EPB-verslaggever kan ons ook niet verder helpen.


Dit valt inderdaad buiten EPB en buiten de ventilatienorm en is een vrij complexe materie…

 

Feit: De muren zijn niet geïsoleerd en het gebouw is niet verwarmd. Bij een gebrek aan isolatie en verwarming koelt de binnenruimte wel af maar warmt niet terug op. Tijdens een koude periode zal het gebouw dan ook snel en sterk afkoelen, een binnentemperatuur van 5°C en lager is daarbij geen uitzondering.


Stel, na een koude periode met ijskoude nacht is het gebouw tot in zijn diepste massa afgekoeld. Er volgt een regenachtige dag met mildere temperaturen. De garagepoort staat open, je rijdt binnen met een natte auto, en samen met die natte auto komt er warmere vochtige buitenlucht binnen. Die lucht stijgt, botst tegen een niet geïsoleerd koud plafond met condens als gevolg.

Ook zonder natte auto en zonder open poort is er kans op condens. Dezelfde regenachtige dag met een milde buitentemperatuur brengt een hoge luchtvochtigheid met zich mee. Ook in de garage stijgt de luchtvochtigheid. ‘s Nachts koelt het buiten sterk af, waarbij horizontale buitenvlakken zoals het plat dak sneller afkoelen omwille van de straling van en naar de open hemel. Zeker bij gebrek aan isolatie krijg je een snellere afkoeling van het plafond ten opzichte van de muren met dus sneller condens op het plafond tot gevolg.

Isoleren van het plat dak is dus absoluut een oplossing om condens tegen te gaan. De nachtelijke afkoeling gebeurt trager, waardoor het risico op condens kleiner wordt. Dit is een eerste goede stap.

 

Als tweede stap kan je inderdaad ook ventilatie voorzien. Een goede luchtstroom zal voor een algemeen betere uitdroging zorgen, ook op minder vochtige momenten. Het blijft wel zo dat er, bij een plotse stijging van de temperatuur en de vochtigheid, nog steeds een risico op condens is. Echter vertrek je van een drogere toestand waardoor condens later (of zelfs niet) zal optreden.  

 

Om die luchtstroom te garanderen kan je bijvoorbeeld een ventilatierooster in de poort voorzien en een ventilator met hygrostaat in het dak.  De ventilator in het plafond zorgt door natuurlijke trek voor minimale basisventilatie en bij een stijging van de luchtvochtigheid gaat de ventilator aan en wordt de garage extra geventileerd.


21 januari 2020 

faq

Heeft mijn klant een omgevingsvergunning voor het luik milieu nodig voor de afzonderlijke luchtwarmtepompunits in een appartementsgebouw? | 09-12-2019

Het betreft split systemen waarvan de buitenunits op het dak geplaatst worden.