Helpdesk & FAQ

Wat bij overdracht van de EPB-verslaggevers

Wat bij de overdracht van de ene EPB-verslaggever naar de andere EPB-verslaggever?


Tijdens elk moment van het bouwproces kan er een overdracht plaatsvinden van de ene EPB-verslaggever naar de andere EPB-verslaggever. De nieuwe verslaggever moet deze overdracht elektronisch melden in de energieprestatiedatabank. Onder het EPB-project en de rubriek ‘wijzigen verslaggever’ wordt de EPB-code van de vorige verslaggever en het energieprestatiedossiernummer van het dossier ingegeven. Er wordt bijkomend gevraagd of de volledige opdracht (startverklaring + EPB-aangifte) wordt overgenomen of slechts een gedeelte van de opdracht. Na het opgeven van de gegevens wordt er een downloadbaar document gegeneerd dat ondertekend wordt door de nieuwe verslaggever.


Wat betreft de ondertekende overeenkomsten, contracten, financiële afspraken, … gelden de gewone regels op de beëindiging van overeenkomsten uit het Burgerlijk Wetboek. 

 

arch. Angeliques Verspeurt, energieconsulent (26-01-2012)

Bijgewerkt op 27-05-2016 (arch. Saskia Gabriël, adviseur energieconsulentenproject NAV)


17 augustus 2017 

faq

Heeft mijn klant een omgevingsvergunning voor het luik milieu nodig voor de afzonderlijke luchtwarmtepompunits in een appartementsgebouw? | 09-12-2019

Het betreft split systemen waarvan de buitenunits op het dak geplaatst worden.