Helpdesk & FAQ

EPB-plicht bij verkoop van een ruwbouwwoning

Een woning werd meer dan 5 jaar geleden vergund. De ruwbouw (niet geïsoleerd, niet wind- en waterdicht, geen technieken geplaatst) wordt nu verkocht. Wat gebeurt er met de EPB-plicht?


Aangezien de woning 5 jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning niet wind- en waterdicht is, is het project niet EPB-plichtig op basis van de oorspronkelijk verleende vergunning.


Er dient bijgevolg geen EPB-aangifte gekoppeld aan de oorspronkelijk verleende vergunning, ingediend te worden.


Aandachtspunt: er is op dat moment enkel een EPB-startverklaring zichtbaar voor het VEA. Bij handhaving door het VEA, zal de oorspronkelijke aanvrager van de vergunning (= de verkoper) moeten kunnen aantonen dat de stedenbouwkundige vergunning conform artikel 99, §1, 3° van het Omgevingsvergunningsdecreet vervallen is. De stavingstukken bevatten onder meer gedateerde foto’s die de huidige toestand tonen en de oorspronkelijke vergunning. Indien het VEA op basis van de geleverde stavingstukken objectief kan vaststellen dat de energieprestatieregelgeving niet van toepassing is, zal zij het dossier afsluiten en eventuele handhaving voor het niet-tijdig indienen annuleren. De verkoper kan dus best een dossier samenstellen bij verkoop om latere vragen en procedures te vermijden.


Dit kan voorkomen worden door nu reeds een administratief dossier voor te leggen aan het VEA en een deactivatie van de vergunning aan te vragen in de energieprestatiedatabank.


Hij kan dit ook voorkomen door de EPB-plicht via de notariële verkoop over te dragen op de nieuwe eigenaar. Zie hier voor meer details en voorwaarden.


Opdat de koper in het kader van een nieuwe vergunningsaanvraag op een later tijdstip een volledig gestaafde EPB-aangifte zou kunnen laten indienen, is het sowieso aan te raden een tussentijds rapport EPB te laten opmaken en te bezorgen aan de koper op het moment van verkoop. Op die manier kan worden vermeden dat de koper bij het opstellen van de EPB-aangifte bepaalde stavingstukken zou ontbreken (van bv. de ruwbouw, bouwknopen enz.).

 

Wat nu voor de koper?


Er mogen geen werken uitgevoerd worden met een vervallen vergunning, waardoor de koper een nieuwe OMV-vergunning moet aanvragen. Hieraan zullen nieuwe EPB-eisen gekoppeld zijn (gebaseerd op het moment van de aanvraag OMV). Bovendien is de koper/nieuwe eigenaar met zekerheid de nieuwe aangifteplichtige voor de uitvoering van de EPB-plichtige werken ter afwerking van de woning.


15 oktober 2020 

faq

Heeft mijn klant een omgevingsvergunning voor het luik milieu nodig voor de afzonderlijke luchtwarmtepompunits in een appartementsgebouw? | 09-12-2019

Het betreft split systemen waarvan de buitenunits op het dak geplaatst worden.