Energieambities bepalen

Deze tool is gebaseerd op een onderzoeksproject van VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek. Deze studie liep van 2009 tot 2012 en beschrijft de Belgische woningentypologie in het kader van het Europese onderzoeksproject TABULA.

Via een set van typische woningen voor de Belgische context wordt het gebouwgebonden energieverbruik voor verwarming, warm waterconsumptie en hulpenergie voor de werking van de technische installaties in kaart gebracht. Daarnaast worden voor elk woningtype twee renovatiescenario's uitgewerkt.

 

De tool stelt verbetermaatregelen voor om het energieverbruik van de woning terug te dringen, enerzijds tot op het niveau van de EPB-eisen van 2010 voor nieuwbouw (standaardrenovatie) en anderzijds tot op het niveau van lage-energiewoningen (LE). Voor deze twee renovatiescenario's geeft de tool ook een inschatting van de investeringskosten, de verwachte besparing op de energiekosten en een indicatie van de terugverdientijd. Deze renovatiemaatregelen leiden voor heel wat woningtypes ook tot een aanzienlijke verhoging van het comfort in de woning.

Het ontwikkelen van een Belgische woningentypologie en het uitvoeren van analyses van het verbeterpotentieel op niveau van de individuele woning en van het totale gebouwenpark vertoont een belangrijke overlap met VITO-activiteiten buiten het TABULA-project. De Unit Transitie Energie en Milieu van VITO is betrokken in diverse projecten met focus op het energieverbruik van het Belgische gebouwenpark en scenario's om dit verbruik terug te dringen conform de EU-doelstellingen voor 2020 en 2050.

Meer info over het IEE-project TABULA is beschikbaar op de VITO-website en op de TABULA-website.
Met dank aan het agentschap Onroerend Erfgoed voor het gebruik van de foto’s.Vrijstaande woning

 Halfopen bebouwing

 Rijwoning

 Ingesloten appartement

 Blootgesteld appartement

 


DISCLAIMER
De gegevens van deze tool zijn gebaseerd op de Tabula-brochure van VITO uit 2012 en zijn beschermd door de wet van 30 juni 1994 op auteursrechten. Reproductie onder welke vorm dan ook is verboden, tenzij met schriftelijke toestemming van de auteurs.

Hoewel de auteurs de brochure en de tool met veel zorg hebben samengesteld, kunnen zij niet instaan voor de juistheid van de gegevens. De auteurs en uitgever wijzen elke verantwoordelijkheid inzake het gebruik van de gegevens af. Alle gegevens worden gegeven ten titel van inlichting en zijn enkel als indicatie te gebruiken. De energieprestatie en de te nemen maatregelen van een concreet project moeten steeds per geval bestudeerd worden.