Type 10 - Blootgesteld appartement 1946-1970

© Onroerend Erfgoed

Woningtype
Blootgesteld appartement
Bouwperiode
1946 - 1970
Bruto vloeroppervlakte
100 m²
Beschermd volume
320 m³
Totale verliesoppervlakte
191 m²
Omschrijving
Deze woningfiche heeft betrekking op blootgestelde appartementen daterend uit de periode 1946-1970. Als buitenschil voor blootgestelde appartementen veronderstellen we een voor- en achtergevel, dakvlak en 1 zijgevel. Het vloervlak en de 2de zijgevel grenzen aan naburige appartementen.

Stap 1

In deze eerste stap worden de algemene kenmerken en de huidige situatie van de woning toegelicht.


Huidige situatie

Bouwkundige kenmerken

Dak
Ongeïsoleerde dakconstructie 1946-1970
U-waarde: 1.90 W/m²K
Gevel
Ongeïsoleerde spouwmuur 1946-1970
U-waarde: 1.70 W/m²K
Raam
Houten raamprofielen - enkele beglazing - pre 1971
U-waarde: 5.00 W/m²K

Systeemeigenschappen

Verwarming
Plaatselijke gaskachel - pre 1985 - rendement 0.75
Warm water
Individuele doorstroom gasgeiser - leidinglengtes < 5 m
Ventilatie
Geen gecontroleerde ventilatie

Stap 2

In deze tweede stap komen de energiebesparende maatregelen aan bod voor twee renovatiescenario's.


Standaard renovatie

De standaardrenovatie
- dak U = 0,30 W/m²K
- gevel U = 0,40 W/m²K
- vloer U = 0,40 W/m²K
- Ramen en deuren incl. beglazing U = 2 W/m²K (beglazing U = 1,1 W/m²K)

- ventilatie Type C
- installatie van combiketel (verwarming en warm water)


Bouwkundige kenmerken

Dak
Dakisolatie tussen kepers - 15cm
U-waarde: 0.30 W/m²K
Type ingreep: Renovatiemaatregel
Gevel
Spouwisolatie of buitengevelisolatie - 8cm
U-waarde: 0.40 W/m²K
Type ingreep: Renovatiemaatregel
Raam
Geïsoleerde raamprofielen - verbeterde isolerende beglazing Ug 1.1 - na 2005
U-waarde: 2.00 W/m²K
Type ingreep: Renovatiemaatregel

Systeemeigenschappen

Verwarming
Centrale verwarming - condenserende combiketel op gas - rendement 1.06
Type ingreep: Vervangingsmaatregel
Warm water
Condenserende combiketel op gas - leidinglengte > 5m
Type ingreep: Vervangingsmaatregel
Ventilatie
Ventilatiesysteem C - natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Type ingreep: Nieuwe installatie


Lage-energierenovatie

De lage-energierenovatie
- dak U = 0,15 W/m²K
- gevel U = 0,25 W/m²K
- vloer U = 0,25 W/m²K
- Ramen en deuren incl. beglazing U = 1,6 W/m²K (beglazing U = 1,1 W/m²K)

- ventilatie Type D met warmteterugwinning met rendement 80%
- installatie van combiketel (verwarming en warm water)
- installatie van zonneboiler en zonthermische panelen 5m²


Bouwkundige kenmerken

Dak
Dakisolatie tussen kepers - 30cm
U-waarde: 0.15 W/m²K
Type ingreep: Renovatiemaatregel
Gevel
Spouwisolatie of buitengevelisolatie - 15cm
U-waarde: 0.25 W/m²K
Type ingreep: Renovatiemaatregel
Raam
Verbeterde geïsoleerde raamprofielen Uf 2 - verbeterde isolerende beglazing Ug 1.1
U-waarde: 1.60 W/m²K
Type ingreep: Vervangingsmaatregel

Systeemeigenschappen

Verwarming
Centrale verwarming - condenserende combiketel op gas - rendement 1.06
Type ingreep: Vervangingsmaatregel
Warm water
Condenserende combiketel op gas - leidinglengte > 5m
Type ingreep: Vervangingsmaatregel
Warm water
Thermische zonnepanelen - 5m2 - onbeschaduwd
Type ingreep: Nieuwe installatie
Ventilatie
Balansventilatie met warmterecuperatie met volledige bypass - rendement 0.8
Type ingreep: Nieuwe installatie


Energieprestatie
Huidige situatie
E-peil: 292
NEB verwarming: 333 kWh/jr.m²
PE: 549 kWh/jr.m²
PE verwarming: 93 %
PE warm water: 4 %
PE hulpenergie: 3 %
Standaard renovatie
E-peil: 86
NEB verwarming: 102 kWh/jr.m²
PE: 160 kWh/jr.m²
PE verwarming: 76 %
PE warm water: 16 %
PE hulpenergie: 8 %
Lage-energierenovatie
E-peil: 40
NEB verwarming: 36 kWh/jr.m²
PE: 74 kWh/jr.m²
PE verwarming: 57 %
PE warm water: 10 %
PE hulpenergie: 33 %

Stap 3

In de derde stap wordt een inschatting van de kosten en terugverdientijd gemaakt.


Investerings- en besparingskost

De informatie over de aangenomen kosten kan u terugvinden via 'Basisgegevens fiches' (onderaan deze pagina)


Standaard renovatie
Investering: 250 (€/m²)
Jaarlijkse besparing: 800 (€/jr)
Indicatieve terugverdientijd: 30-35 (jr)
Lage-energierenovatie
Investering: 400 (€/m²)
Jaarlijkse besparing: 1300 (€/jr)
Indicatieve terugverdientijd: 30-35 (jr)

Meer info


DISCLAIMER
De gegevens van deze tool zijn gebaseerd op de Tabula-brochure van VITO uit 2012 en zijn beschermd door de wet van 30 juni 1994 op auteursrechten. Reproductie onder welke vorm dan ook is verboden, tenzij met schriftelijke toestemming van de auteurs.

Hoewel de auteurs de brochure en de tool met veel zorg hebben samengesteld, kunnen zij niet instaan voor de juistheid van de gegevens. De auteurs en uitgever wijzen elke verantwoordelijkheid inzake het gebruik van de gegevens af. Alle gegevens worden gegeven ten titel van inlichting en zijn enkel als indicatie te gebruiken. De energieprestatie en de te nemen maatregelen van een concreet project moeten steeds per geval bestudeerd worden.