Type 24 - Ingesloten appartement na 2005

Bert Verlacktstraat 2-6, Antwerpen

Woningtype
Ingesloten appartement
Bouwperiode
> 2005
Bruto vloeroppervlakte
100 m²
Beschermd volume
320 m³
Totale verliesoppervlakte
45 m²
Omschrijving
Deze woningfiche heeft betrekking op ingesloten appartementen daterend uit de periode na 2005. Als buitenschil voor ingesloten appartementen veronderstellen we enkel een voor- en achtergevel. Vloer, plafond en zijgevels grenzen aan naburige appartementen.

Stap 1

In deze eerste stap worden de algemene kenmerken en de huidige situatie van de woning toegelicht.


Huidige situatie

Bouwkundige kenmerken

Gevel
Geventileerde spouwmuur na 2005 - spouwisolatie 8 cm
U-waarde: 0.40 W/m²K
Raam
Geïsoleerde raamprofielen - verbeterde isolerende beglazing Ug 1,1 - na 2005
U-waarde: 2.00 W/m²K

Systeemeigenschappen

Verwarming
Centrale verwarming - condenserende combiketel op gas - rendement 1,06
Warm water
Condenserende combiketel op gas - leidinglengtes > 5 m
Ventilatie
Ventilatiesysteem C - natuurlijke toevoer en mechanische afvoer

Stap 2

In deze tweede stap komen de energiebesparende maatregelen aan bod voor twee renovatiescenario's.


Standaard renovatie

De standaardrenovatie
- dak U = 0,30 W/m²K
- gevel U = 0,40 W/m²K
- vloer U = 0,40 W/m²K
- Ramen en deuren incl. beglazing U = 2 W/m²K (beglazing U = 1,1 W/m²K)

- ventilatie Type C
- installatie van combiketel (verwarming en warm water)


Bouwkundige kenmerken

SysteemeigenschappenLage-energierenovatie

De lage-energierenovatie
- dak U = 0,15 W/m²K
- gevel U = 0,25 W/m²K
- vloer U = 0,25 W/m²K
- Ramen en deuren incl. beglazing U = 1,6 W/m²K (beglazing U = 1,1 W/m²K)

- ventilatie Type D met warmteterugwinning met rendement 80%
- installatie van combiketel (verwarming en warm water)
- installatie van zonneboiler en zonthermische panelen 5m²


Bouwkundige kenmerken

Gevel
Spouwisolatie of buitengevelisolatie - 15cm
U-waarde: 0.25 W/m²K
Type ingreep: Renovatiemaatregel
Raam
Verbeterde geïsoleerde raamprofielen Uf 2 - verbeterde isolerende beglazing Ug 1.1
U-waarde: 1.60 W/m²K
Type ingreep: Vervangingsmaatregel

Systeemeigenschappen

Warm water
Thermische zonnepanelen - 5m2 - onbeschaduwd
Type ingreep: Nieuwe installatie
Ventilatie
Balansventilatie met warmterecuperatie met volledige bypass - rendement 0.8
Type ingreep: Nieuwe installatie


Energieprestatie
Huidige situatie
E-peil: 80
NEB verwarming: 60 kWh/jr.m²
PE: 112 kWh/jr.m²
PE verwarming: 66 %
PE warm water: 23 %
PE hulpenergie: 11 %
Lage-energierenovatie
E-peil: 37
NEB verwarming: 17 kWh/jr.m²
PE: 52 kWh/jr.m²
PE verwarming: 39 %
PE warm water: 15 %
PE hulpenergie: 46 %

Stap 3

In de derde stap wordt een inschatting van de kosten en terugverdientijd gemaakt.


Investerings- en besparingskost

De informatie over de aangenomen kosten kan u terugvinden via 'Basisgegevens fiches' (onderaan deze pagina)


Lage-energierenovatie
Investering: 300 (€/m²)
Jaarlijkse besparing: 300 (€/jr)
Indicatieve terugverdientijd: > 35 (jr)

Meer info


DISCLAIMER
De gegevens van deze tool zijn gebaseerd op de Tabula-brochure van VITO uit 2012 en zijn beschermd door de wet van 30 juni 1994 op auteursrechten. Reproductie onder welke vorm dan ook is verboden, tenzij met schriftelijke toestemming van de auteurs.

Hoewel de auteurs de brochure en de tool met veel zorg hebben samengesteld, kunnen zij niet instaan voor de juistheid van de gegevens. De auteurs en uitgever wijzen elke verantwoordelijkheid inzake het gebruik van de gegevens af. Alle gegevens worden gegeven ten titel van inlichting en zijn enkel als indicatie te gebruiken. De energieprestatie en de te nemen maatregelen van een concreet project moeten steeds per geval bestudeerd worden.