Type 6 - Vrijstaande woning 1946-1970

© Onroerend Erfgoed

Woningtype
Vrijstaande woning
Bouwperiode
1946 - 1970
Bruto vloeroppervlakte
236 m²
Beschermd volume
648 m³
Totale verliesoppervlakte
539 m²
Omschrijving
Deze woningfiche heeft betrekking op vrijstaande woningen daterend uit de periode 1946-1970.

Stap 1

In deze eerste stap worden de algemene kenmerken en de huidige situatie van de woning toegelicht.


Huidige situatie

Bouwkundige kenmerken

Dak
Ongeïsoleerde dakconstructie 1946-1970
U-waarde: 1.90 W/m²K
Gevel
Ongeïsoleerde spouwmuur 1946-1970
U-waarde: 1.70 W/m²K
Vloer
Ongeïsoleerde vloer op volle grond - pre 1991
U-waarde: 0.85 W/m²K
Raam
Houten raamprofielen - enkele beglazing - pre 1971
U-waarde: 5.00 W/m²K
Deur
Buitendeur - ongeïsoleerd deurblad - pre 1991
U-waarde: 4.00 W/m²K

Systeemeigenschappen

Verwarming
Plaatselijke gaskachel - pre 1985 - rendement 0.75
Warm water
Individuele doorstroom gasgeiser - leidinglengtes > 5 m
Ventilatie
Geen gecontroleerde ventilatie

Stap 2

In deze tweede stap komen de energiebesparende maatregelen aan bod voor twee renovatiescenario's.


Standaard renovatie

De standaardrenovatie
- dak U = 0,30 W/m²K
- gevel U = 0,40 W/m²K
- vloer U = 0,40 W/m²K
- Ramen en deuren incl. beglazing U = 2 W/m²K (beglazing U = 1,1 W/m²K)

- ventilatie Type C
- installatie van combiketel (verwarming en warm water)


Bouwkundige kenmerken

Dak
Dakisolatie tussen kepers - 15cm
U-waarde: 0.30 W/m²K
Type ingreep: Renovatiemaatregel
Gevel
Spouwisolatie of buitengevelisolatie - 8cm
U-waarde: 0.40 W/m²K
Type ingreep: Renovatiemaatregel
Vloer
Vloerisolatie - 5cm
U-waarde: 0.40 W/m²K
Type ingreep: Renovatiemaatregel
Raam
Geïsoleerde raamprofielen - verbeterde isolerende beglazing Ug 1.1 - na 2005
U-waarde: 2.00 W/m²K
Type ingreep: Vervangingsmaatregel
Deur
Buitendeur - geïsoleerd deurblad
U-waarde: 2.90 W/m²K
Type ingreep: Vervangingsmaatregel

Systeemeigenschappen

Verwarming
Centrale verwarming - condenserende combiketel op gas - rendement 1.06
Type ingreep: Vervangingsmaatregel
Warm water
Condenserende combiketel op gas - leidinglengte > 5m
Type ingreep: Vervangingsmaatregel
Ventilatie
Ventilatiesysteem C - natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Type ingreep: Nieuwe installatie


Lage-energierenovatie

De lage-energierenovatie
- dak U = 0,15 W/m²K
- gevel U = 0,25 W/m²K
- vloer U = 0,25 W/m²K
- Ramen en deuren incl. beglazing U = 1,6 W/m²K (beglazing U = 1,1 W/m²K)

- ventilatie Type D met warmteterugwinning met rendement 80%
- installatie van combiketel (verwarming en warm water)
- installatie van zonneboiler en zonthermische panelen 5m²


Bouwkundige kenmerken

Dak
Dakisolatie tussen kepers - 30cm
U-waarde: 0.15 W/m²K
Type ingreep: Renovatiemaatregel
Gevel
Spouwisolatie of buitengevelisolatie - 15cm
U-waarde: 0.25 W/m²K
Type ingreep: Renovatiemaatregel
Vloer
Vloerisolatie - 10cm
U-waarde: 0.25 W/m²K
Type ingreep: Renovatiemaatregel
Raam
Verbeterde geïsoleerde raamprofielen Uf 2 - verbeterde isolerende beglazing Ug 1.1
U-waarde: 1.60 W/m²K
Type ingreep: Vervangingsmaatregel
Deur
Verbeterd geïsoleerde deurprofielen Uf 2 - verbeterd geïsoleerd deurblad
U-waarde: 1.60 W/m²K
Type ingreep: Vervangingsmaatregel

Systeemeigenschappen

Verwarming
Centrale verwarming - condenserende combiketel op gas - rendement 1.06
Type ingreep: Vervangingsmaatregel
Warm water
Condenserende combiketel op gas - leidinglengte > 5m
Type ingreep: Vervangingsmaatregel
Warm water
Thermische zonnepanelen - 5m2 - onbeschaduwd
Type ingreep: Nieuwe installatie
Ventilatie
Balansventilatie met warmterecuperatie met volledige bypass - rendement 0.8
Type ingreep: Nieuwe installatie


Energieprestatie
Huidige situatie
K-peil: 181
E-peil: 369
NEB verwarming: 343 kWh/jr.m²
PE: 603 kWh/jr.m²
PE verwarming: 97 %
PE warm water: 3 %
Standaard renovatie
K-peil: 49
E-peil: 94
NEB verwarming: 103 kWh/jr.m²
PE: 157 kWh/jr.m²
PE verwarming: 78 %
PE warm water: 15 %
PE hulpenergie: 7 %
Lage-energierenovatie
K-peil: 32
E-peil: 47
NEB verwarming: 43 kWh/jr.m²
PE: 78 kWh/jr.m²
PE verwarming: 64 %
PE warm water: 17 %
PE hulpenergie: 19 %

Stap 3

In de derde stap wordt een inschatting van de kosten en terugverdientijd gemaakt.


Investerings- en besparingskost

De informatie over de aangenomen kosten kan u terugvinden via 'Basisgegevens fiches' (onderaan deze pagina)


Standaard renovatie
Investering: 200 (€/m²)
Jaarlijkse besparing: 2200 (€/jr)
Indicatieve terugverdientijd: 20-25 (jr)
Lage-energierenovatie
Investering: 300 (€/m²)
Jaarlijkse besparing: 3300 (€/jr)
Indicatieve terugverdientijd: 20-25 (jr)

Meer info


DISCLAIMER
De gegevens van deze tool zijn gebaseerd op de Tabula-brochure van VITO uit 2012 en zijn beschermd door de wet van 30 juni 1994 op auteursrechten. Reproductie onder welke vorm dan ook is verboden, tenzij met schriftelijke toestemming van de auteurs.

Hoewel de auteurs de brochure en de tool met veel zorg hebben samengesteld, kunnen zij niet instaan voor de juistheid van de gegevens. De auteurs en uitgever wijzen elke verantwoordelijkheid inzake het gebruik van de gegevens af. Alle gegevens worden gegeven ten titel van inlichting en zijn enkel als indicatie te gebruiken. De energieprestatie en de te nemen maatregelen van een concreet project moeten steeds per geval bestudeerd worden.