Helpdesk & FAQ

Moet een in een warmtepomp een elektrische bijverwarming in rekening gebracht worden indien niet aangesloten?

Als zich in een warmtepomp een elektrische bijverwarming bevindt maar elektrisch niet is aangesloten, moet deze elektrische bijverwarming dan in rekening gebracht worden?


 

Het niet-gebruiken op zich is niet voldoende. Als er een elektrische bijverwarming in de warmtepomp aanwezig is, zorgt dit voor een grotere toename van temperatuur tussen de verdamper en de condensor, wat zich uit in een aangepaste COP.

 

Uit het warmtepompdocument (invoerwarmtepompen.pdf) lezen we het aangepaste standpunt uit 2014, waar een onderscheid gemaakt wordt tussen warmtepompen standaard in de fabriek voorzien van een weerstand en een weerstand als product-optie:

 

Bij warmtepompen waar standaard een weerstand in voorzien wordt:

Voor warmtepomptypes die standaard voorzien zijn van een elektrische weerstand voor bijverwarming, moet deze weerstand steeds beschouwd worden als niet-preferente opwekker, ook al is hij softwarematig geblokkeerd, hardwarematig afgekoppeld of zelfs volledig verwijderd. Dit kan een strenge beoordeling lijken maar voor de meeste zaken die worden geblokkeerd, afgekoppeld of weggenomen, kan dit alles eenvoudig reversibel worden gemaakt.

 

Bij warmtepompen waar de weerstand een optie is:

Als de weerstand een product-optie is voor het betreffende toestel en niet aanwezig is op het moment van de EPB-aangifte, dan rapporteert de verslaggever die weerstand niet. Het is belangrijk hierbij op te merken dat artikel 11.1.12 van het Energiedecreet van 8 mei 2009 (ter vervanging van artikel 15 van het EPB-decreet van 22 december 2006) stelt dat de aangifteplichtige of zijn rechtsopvolgers de in de EPB-aangifte vermelde installaties of constructies alleen mogen wijzigen of vervangen voor zover die wijzigingen of vervangingen elk op zich minstens de prestaties leveren die in de EPB-aangifte vermeld werden.

 

Als de weerstand een product-optie is en aanwezig is (hetzij in werking, hetzij in geblokkeerde of afgekoppelde toestand) op het moment van de EPB-aangifte, dan rapporteert de verslaggever die weerstand wel. Ook in het geval dat de weerstand een product-optie is en het niet duidelijk is of de weerstand al dan niet aanwezig is, moet de verslaggever de weerstand rapporteren.

 

 

Bijgewerkt op 27-05-2016 (arch. Saskia Gabriël, adviseur energieconsulentenproject NAV)


6 september 2017 

faq

Heeft mijn klant een omgevingsvergunning voor het luik milieu nodig voor de afzonderlijke luchtwarmtepompunits in een appartementsgebouw? | 09-12-2019

Het betreft split systemen waarvan de buitenunits op het dak geplaatst worden.