Helpdesk & FAQ

Met welke EPB-eisen moet ik rekening houden?

Een bestaand schoolgebouw is opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed. Het schoolgebouw wordt verbouwd en uitgebreid tot 7 lofts. Elke loft is voorzien van een eigen inkom. Met welke EPB-eisen moet ik rekening houden in mijn ontwerp? Wordt hier in de EPB gesproken van een functiewijziging?


De regelgeving ruimtelijke ordening legt vast welke functiewijzigingen vergunningsplichtig zijn. Dat staat echter los van een functiewijziging zoals vastgelegd in de energieprestatieregelgeving. Bij een functiewijziging in het kader van de energieprestatieregelgeving worden volgende zaken afgetoetst :

  • is het een wijziging van een industriële bestemming in een woon-, kantoor- of schoolbestemming.
  • wordt oorspronkelijk geen energie verbruikt voor mensen en na de functiewijziging wel energie verbruikt voor mensen.

Geen van beide vragen zijn positief.

 

Daar er binnen het bouwproject 7 lofts opgetrokken worden die onafhankelijk van elkaar functioneren, wordt er per loft een deelproject verbouwing opgemaakt en een deelproject uitbreiding. In dit bouwproject spreken we dan ook van 7 deelprojecten/gebouwen “renovatie”.


Voor aanvragen of meldingen vanaf 14 september 2009, voor renovatie van gebouwen opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed, zijn volgende eisen van toepassing:
- max. U- en min. R-waarden voor de verbouwde geveldelen die niet zichtbaar zijn van de openbare weg;
- Max. U- en min. R-waarden voor verbouwde en nieuwe daken en vloeren;
- ventilatievoorzieningen in de ruimten die vensters bevatten die niet zichtbaar zijn vanop de openbare weg en waarvan de vensters vervangen/toegevoegd worden.
 

Voor de delen die uitbreid worden binnen de renovatie zijn wel alle EPB-eisen van toepassing.


4 september 2017 

faq

Heeft mijn klant een omgevingsvergunning voor het luik milieu nodig voor de afzonderlijke luchtwarmtepompunits in een appartementsgebouw? | 09-12-2019

Het betreft split systemen waarvan de buitenunits op het dak geplaatst worden.