Helpdesk & FAQ

Aan welke eisen moet een muuropening en de gebruikte ventilatie roosters voldoen in een bestaand verbouwd handelsgebouw?

Een bouwheer heeft een bestaand handelsgebouw verbouwd tot koude-bakkerij met verbruikssalon en 3 aansluitende appartementen. Er is weinig of niets gewijzigd aan bouwvolume, wel zijn de ramen vernieuwd. Er werden geen ventilatieroosters voorzien in de ramen. Aan welke eisen moet een muuropening en de gebruikte ventilatie roosters voldoen? Kan eender welke rooster? Je kan kiezen voor een delta-P van 2 of 10 Pa. Op welke grond moet deze keuze worden bepaald?


Een bouwheer heeft een bestaand handelsgebouw verbouwd tot koude-bakkerij met verbruikssalon en 3 aansluitende appartementen.

Er is weinig of niets gewijzigd aan bouwvolume, wel zijn de ramen vernieuwd.  Er werden geen ventilatieroosters voorzien in de ramen. Aan welke eisen moet een muuropening en de gebruikte ventilatie roosters voldoen? Kan eender welke rooster? Je kan kiezen voor een delta-P van 2 of 10 Pa. Op welke grond moet deze keuze worden bepaald?

 

Vraag 1: indien in een slaapkamer een rechtstreekse verluchting wordt gemaakt naar buiten (‘Vaste RTO’) wordt automatisch een ontwerpdebiet van 50m³/u in rekening gebracht. Maar aan welke eisen moet deze opening en de gebruikte roosters voldoen. Kan eender welke rooster?

 

Neen, een rooster moet inbraakveilig zijn, moet binnendringing van insecten voorkomen, en dient continu of in 5 standen regelbaar te zijn.

Het "Vb. Vaste RTO" in de software is enkel een voorbeeld en mag niet gebruikt worden bij de EPB-aangifte. Er moet dan een realistisch rooster toegepast worden dat EPB-conform is. Indien niet EPB-conform, mag u dit niet gebruiken voor de EPB-berekening.

 

Overzicht van de eisen aan regelbare toevoeropeningen:

 

1. Ontwerpdebiet:

Het (totale) ontwerptoevoerdebiet van de in een ruimte geplaatste RTO(‘s) moet voldoen aan de ontwerpeisen van die ruimte. Om dat te kunnen beoordelen moet het nominale debiet bij 2 Pa (en in sommige gevallen bij 10 Pa) van elke RTO gekend zijn. Deze debieten worden bepaald aan de hand van een laboratoriummeting zoals vermeld in NBN EN 13141-1 : 2004.

 

2. Regeling:

De vrije doorsnede van de opening kan manueel of automatisch geregeld worden hetzij continu, hetzij in een voldoende aantal (minstens 3) tussenstanden tussen ‘gesloten’ en ‘volledig open’ (dus in totaal minstens 5 standen).

 

3. Indringing ongedierte:

Het binnendringen van hinderlijk gedierte via de regelbare toevoeropening mag niet mogelijk zijn, te beoordelen volgens de technische bepalingen met een bolletje (diameter 4mm) en een schijfje (diameter 10 mm en dikte 3 mm) zoals vastgelegd in bijlage IX en bijlage X. Deze eis geldt voor elke mogelijke open stand.

 

4. Waterpenetratie:

Er mag geen waterpenetratie mogelijk zijn tot en met een drukverschil van 150 Pa in de stand ‘gesloten’ en tot en met een drukverschil van 20 Pa in de stand ‘open’, te meten volgens de technische bepalingen beschreven in bijlage IX en bijlage X.

 

5. Comfort:

Comforteis (om tochtverschijnselen en koudeval te vermijden): de onderzijde van de regelbare toevoeropeningen moet geplaatst worden op een hoogte van minstens 1,80 m boven het niveau van de afgewerkte vloer. De onderzijde mag lager zijn dan 1,80 m voor zover een testrapport over de luchtverspreiding in de woonzone volgens de norm  NBN EN 13141-1 : 2004 beschikbaar is.

 

6. Inbraakveiligheid:

De opening bestemd voor de toevoer van de lucht heeft een kleine doorsnede en is derwijze ontworpen dat zelfs in geopende stand het risico op inbraak niet verhoogt.

 

Vraag 2: voor de living van een appartement geldt hetzelfde. Als ik twee ‘vaste RTO’s ‘ ingeef, 2 x 50m³/u voldoet dit. Kan dit niet met één opening?

 

Dit kan met een EPB-conform rooster zoals op de markt beschikbaar. We geven hierbij het voorbeeld van een combinatie Renson-muurrooster type 411 (307x312mm) + 441 (307x312mm) geeft een debiet van 81,5 m3/h. Er zijn uiteraard nog vele andere merken/types beschikbaar.

 

Vraag 3: de winkel/verbruikszaal stelt nog het grootste probleem qua luchttoevoer. Je kan hier ook nog kiezen voor een delta-P van 2 of 10 Pa. Op welke grond moet deze keuze worden bepaald? Hoe groot moet een dergelijke verluchtingsopening zijn om te worden aanvaard als toevoer van 450m³/u?

 

Een drukverschil van 2 Pa wordt standaard gekozen. 10 Pa is enkel van toepassing indien er in dezelfde ruimte een mechanische luchtafvoer aanwezig is. Er zal gezocht dienen te worden naar een combinatie van roosters of een rooster zoals beschikbaar op de markt om 450 m3/h te kunnen voorzien voor deze ruimte.

 

Architect Saskia Gabriël, adviseur energieconsulentenproject

 


4 september 2017 

faq

Heeft mijn klant een omgevingsvergunning voor het luik milieu nodig voor de afzonderlijke luchtwarmtepompunits in een appartementsgebouw? | 09-12-2019

Het betreft split systemen waarvan de buitenunits op het dak geplaatst worden.