Helpdesk & FAQ

Bestande HR-gasketel als back-up?

Een bestaande HR-gasketel dateert van 2000 en voldoet niet aan de huidige eisen. De bouwheer overweegt om een warmtepomp te plaatsten en wil weten of hij het oude toestel mag gebruiken als back-up. Ik zie nergens in de software waar ik een 2e (niet-preferent) toestel kan invullen. Mag ik dit toestel als back-up gebruiken voor de warmtepomp?


Bij renovatie kan er momenteel geen rekening gehouden worden met niet-preferente opwekkers.

U mag dus enkel de preferente verwarming (warmtepomp in dit geval) invoeren.

Later zal de minister hiervoor een rekenmethode vastleggen.

 

Voor meer info: bovenaan pagina 11:

http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/cursusinstallatieeisenrenovatie.pdf

 

“De minister legt de berekeningsmethode vast voor de behandeling van preferente en niet-preferente opwekkers.

In afwachting van de door de minister vastgestelde berekeningsmethode, wordt er enkel rekening gehouden met de preferente warmteopwekker als bij een centraal verwarmingssysteem meerdere warmteopwekkers aangesloten zijn op hetzelfde hydraulisch circuit. Een groep van identieke warmteopwekkers wordt gezamenlijk als één warmteopwekker behandeld.”

 

architect Saskia Gabriël – Adviseur energieconsulentenproject NAV


18 augustus 2017 

faq

Heeft mijn klant een omgevingsvergunning voor het luik milieu nodig voor de afzonderlijke luchtwarmtepompunits in een appartementsgebouw? | 09-12-2019

Het betreft split systemen waarvan de buitenunits op het dak geplaatst worden.