Helpdesk & FAQ

Aan welke isolatie-eisen moet een bestaande gemene muur voldoen, na het slopen van het aanpalende pand?

Na het slopen van een bestaande woning, plant de architect in het nieuwe ontwerp een doorrit op het gelijkvloers, naast de gemene muur. Moet deze muuroppervlakte op het gelijkvloers geïsoleerd worden? Wie moet deze kosten dragen? Moet deze oppervlakte van de gemene muur voldoen aan de EPB-eisen?


Hij die de werken uitvoert, moet de kosten en eventuele schade ten gevolge van de werken betalen. Door de inplanting van de doorrit zal een deel van het aanpalende pand aansluiten aan de buitenomgeving. Hierdoor ondervindt de eigenaar van het aanpalende pand schade, nl energieverlies met schimmel en condens tot gevolg.

De bouwheer moet deze wand isoleren.

 

Hoeveel isolatie moet er aangebracht worden? Moet deze wand voldoen aan de U-max eis van gemene muren?

Volgens de EPB-regelgeving is de U-max eis voor gemene muren van toepassing in volgende situaties:

  • nieuwe scheidingsmuren bij het gelijktijdig optrekken van twee aangrenzende gebouwen;
  • bestaande scheidingsmuren (al of niet gemeenschappelijk) waar tegenaan wordt gebouwd;
  • de delen van bestaande scheidingsmuren (al of niet gemeenschappelijk) die vervangen worden of als een nieuwe dragende muur wordt bijgebouwd vóór de bestaande scheidingsmuur.
  • nieuwe scheidingsmuren voor elk bouwproject.
  • Vanaf 1 januari 2014 wordt bij de Umax-eis voor gemene muren de volgende verduidelijking opgenomen: het maximum van 1,00 W/m²K geldt ook voor nieuw opgetrokken vrijstaande wachtgevels naar een aanpalend perceel waartegen nog geen beschermd volume is aangebouwd. Er is dus geen onderscheid meer tussen een vrijstaande wachtgevel of een wachtgevel waar wordt tegenaan gebouwd. Wanneer tegen de scheidingsmuur niet is aangebouwd op het ogenblik van de aangifte dan is de muur een verliesoppervlak en wordt deze gerapporteerd als een buitenmuur maar wordt deze afgetoetst op de Umax-eis van 1 W/mK.. Dit is van belang voor het berekenen van het correcte K-peil en het correcte verliesoppervlak.
  • Voor aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning vanaf 1 januari 2015 wordt de Umax-eis voor gemene muren verstrengd naar 0,6 W/mK.

 

De eis van maximale U-waarde geldt niet voor:

  • bestaande gemeenschappelijke scheidingsmuren bij smalle percelen. Dat zijn percelen waarbij de afstand tussen de bedoelde scheidingsconstructie en de tegenoverliggende perceelsgrens kleiner is dan 6 meter. In dat geval moet de U-waarde evenmin berekend worden. Bij smalle percelen moet de muur op de perceelsgrens die grenst aan een beschermd volume dus niet ingevoerd worden in de EPB-software;
  • bestaande gemeenschappelijke scheidingsmuren die onaangeroerd blijven bij verbouwing, kleine uitbreidingen en kleine gedeeltelijke herbouw.
     

In ons voorbeeld wordt er een nieuwe constructie ingepland. Volgens de EPB-regelgeving moet de bestaande scheidingsmuur waar tegenaan wordt gebouwd voldoen aan de U-max eis van gemene muren. Maar door de inplanting van een doorrit op het gelijkvloers, wordt deze oppervlakte van de gemene wand niet meer gerekend tot een scheidingsconstructie binnen het beschermd volume.
De isolatiewaarde van deze wand staat niet beschreven in de EPB-regelgeving. Het bovenliggende gedeelte van de gemene muur moet wel voldoen aan de U-max eis van gemene muren.

 

Hoe wordt de dikte van de isolatie bepaald voor de wand naast de doorrit?

In onderling overleg tussen de bouwheer en de aanpalende eigenaar worden afspraken gemaakt over het gewenste isolatieniveau.
Best wordt de toestand van de scheidingsmuur voorafgaandelijk vastgelegd in een tegensprekelijke plaatsbeschrijving. Alhoewel niet- wettelijk verplicht, wordt deze nogal gebruikelijk opgemaakt ten laste van de aanbouwer. Daarin wordt best de thermische toestand van de vrij te komen binnenmuur (welke buitenmuur wordt!) in detail beschreven (dikte, steentype, afwerking binnenzijde,….). Tevens kan met de nabuur besproken worden of deze wenst bij te dragen in een eventuele méér- isolatie dan omschreven.

 

 

Redactie: Energieconsulent op basis van FAQ NAV en teksten VEA
 

 


17 augustus 2017 

faq

Heeft mijn klant een omgevingsvergunning voor het luik milieu nodig voor de afzonderlijke luchtwarmtepompunits in een appartementsgebouw? | 09-12-2019

Het betreft split systemen waarvan de buitenunits op het dak geplaatst worden.