Helpdesk & FAQ

EPB-regelgeving bij na-geïsoleerde bestaande constructies

Bij een verbouwing wil men de bestaande spouw vullen met isolatie. Indien dit zo wordt ingegeven in de EPB-software wordt er een boete aangerekend omdat de isolatie onvoldoende is.


Voor projecten met aanvraag vergunning of melding voor 1 januari 2015 worden in de EPB-regelgeving geen eisen opgelegd voor bestaande constructies.
Aangezien aan de bestaande spouwmuur structureel niets gewijzigd wordt, gelden hiervoor ook geen eisen. Deze constructie moet niet opgenomen worden in de epb-aangifte.
Los van de U-max waarde blijft natuurlijk de energiewinst. Navulling van een luchtspouw met 5 cm isolatie kan de transmissieverliezen doorheen de muur beperken tot meer dan 50%.

 

Voor projecten met aanvraag vergunning of melding na 1 januari 2015 worden wél eisen opgelegd aan na-geïsoleerde bestaande constructies. Vanaf 1 januari 2015 is er sprake van na- isolatie vanaf het ogenblik dat aan een bestaand constructiedeel dat het beschermd volume omhult, een materiaallaag wordt toegevoegd met een warmtegeleidingscoëfficiënt kleiner of gelijk aan 0,2 W/mK.

 

Voorlopig worden er bij het navullen van de bestaande spouwmuren enkel eisen opgelegd bij ingrijpend energetische renovaties (IER) van residentiële gebouwen. Een spouwmuur met navulling moet bij een IER voldoen aan de Umax-eis 0,55 W/m²K.

Er zijn geen Umax-eisen bepaald:

  • voor spouwmuren met isolerende navulling bij een ‘gewone’ renovatie;
  • als de spouw in het geval van een ingrijpende energetische renovatie niet kan voldoen aan de vereisten van de STS 71-1 (bijvoorbeeld smaller is dan 5 cm);
     

Een onderzoek naar de diepte en staat van de spouw is nodig alvorens te beslissen tot isoleren van de spouwmuur over te gaan. Eventueel kan een beter isolerend materiaal geselecteerd worden, rekening houdend met de staat en mogelijkheden van de bestaande spouw.

 

Bijgewerkt op 30-05-2016 (arch. Angeliques Verspeurt, energieconsulent NAV)


17 augustus 2017 

faq

Heeft mijn klant een omgevingsvergunning voor het luik milieu nodig voor de afzonderlijke luchtwarmtepompunits in een appartementsgebouw? | 09-12-2019

Het betreft split systemen waarvan de buitenunits op het dak geplaatst worden.