Helpdesk & FAQ

Mag de architect voor zijn eigen woning, optreden als EPB-verslaggever

In het kader van de omzetting van de Europese richtlijn terzake wordt bepaald dat de verslaggever onafhankelijk dient te zijn van de aangifteplichtige. Wanneer beide personen dezelfde zijn, kan van onafhankelijkheid geen sprake zijn. Zie ook http://vea.helpsyou.be onder 'Kan de aangifteplichtige (= bouwheer) als verslaggever voor een eigen bouwproject optreden?' (versie 08/2012)


Het wijzigingsdecreet van 18 november 2011 legt bijkomende bepalingen vast met betrekking tot de taak van de verslaggever. De verslaggever moet zijn opdracht namelijk onafhankelijk, objectief en neutraal ten aanzien van de aangifteplichtige vervullen. Tijdens het contact met de aangifteplichtige onthoudt hij zich ervan commerciële voorstellen te doen met betrekking tot energieleveringen aan het gebouw of met betrekking tot de te realiseren maatregelen om te voldoen aan de EPB-eisen.

Die bepaling is toegevoegd in de energieprestatieregelgeving als omzetting van artikel 17 van de Europese Richtlijn 2010/31/EU van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen. Dat artikel bepaalt namelijk dat de certificering van gebouwen op een onafhankelijke manier moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde en/of erkende deskundigen.

Bijgevolg worden volgende gevallen niet meer toegestaan:
 

  • Een verslaggever die de EPB-aangifte van zijn/haar eigen woning opmaakt: de verslaggever is tegelijkertijd ook de aangifteplichtige in de EPB-aangifte;
  • De verslaggever is tegelijkertijd ook de bouwheer die als aangifteplichtige in de EPB-aangifte optreedt;
  • De verslaggever is werknemer, zaakvoerder of beheerder van een aannemersbedrijf, installatiebedrijf, sleutel-op-de-deur-firma dat TEGELIJKERTIJD ook de aangifteplichtige in de EPB-aangifte is.


VEA kan u hierbij wel melden dat de handhaving van deze decreetsbepaling geen prioriteit is voor het VEA. Zonder tegenbericht, zullen er terzake geen specifieke controles worden uitgevoerd. Er mag dus van worden uitgegaan dat er ten aanzien van een architect-verslaggever eventueel enkel een administratieve boete zal worden gevestigd indien door het VEA wordt vastgesteld dat de verslaggeving niet waarheidsgetrouw is.
 


17 augustus 2017 

faq

Heeft mijn klant een omgevingsvergunning voor het luik milieu nodig voor de afzonderlijke luchtwarmtepompunits in een appartementsgebouw? | 09-12-2019

Het betreft split systemen waarvan de buitenunits op het dak geplaatst worden.