Helpdesk & FAQ

De bouwheer ontvangt een boete. Ben ik als verslaggever aansprakelijk?

Na het indienen van de EPB-aangifte conform de uitvoering, ontvangt de bouwheer een boete van VEA. De bouwheer claimt dat de EPB-verslaggever mee verantwoordelijk is en vraagt bij te dragen in de boete. Heeft de EPB-verslaggever een fout gemaakt? Kan de bouwheer, die de aangifteplichtige dit eisen?


Voor de werken van start gaan werd de aangifteplichtige op de hoogte gebracht dat het project niet voldoet aan de EPB-eisen. Er werd een advies opgemaakt met de te nemen maatregelen om te kunnen voldoen aan de EPB-eisen. Dit werd schriftelijk gemeld. De verslaggever heeft zijn informatieplicht uitgevoerd. Indien de bouwheer bij de uitvoering van de werken geen rekening heeft gehouden met dat advies, valt de EPB-verslaggever weinig te verwijten indien hij kan aantonen dat hij de bouwheer geadviseerd heeft over de te nemen maatregelen om alsnog aan de EPB-eisen te voldoen.


Ook heeft hij vervolgens waarheidsgetrouw zijn aangifte opgesteld en ingediend. Ook in dat verband valt de EPb-verslaggever niets te verwijten.


Advocaat Sven Vernaillen –juridisch adviseur energieconsulentenproject NAV


17 augustus 2017 

faq

Heeft mijn klant een omgevingsvergunning voor het luik milieu nodig voor de afzonderlijke luchtwarmtepompunits in een appartementsgebouw? | 09-12-2019

Het betreft split systemen waarvan de buitenunits op het dak geplaatst worden.