Helpdesk & FAQ

Is het wettelijk toegestaan om zowel architect als EPB-verslaggever te zijn van eenzelfde project ?


Het is perfect mogelijk voor de architect om de bijkomende functies in het kader van de EPB-regelgeving, inzonderheid de activiteit van de EPB-verslaggever, bijkomend waar te nemen op dezelfde werven waarvoor hij als architect werd aangesteld, doch slechts in zoverre deze beschikt over de in het kader van deze regelgeving vereiste erkenning.

 

Best kan in dat geval de architect voor deze bijkomende diensten wel een specifieke uitbreiding vragen van zijn verzekeringspolis en een aparte overeenkomst afsluiten mbt de opdracht in het kader van de EPB-regelgeving.

 

Sven Vernaillen
GSJ advocaten


17 augustus 2017 

faq

Heeft mijn klant een omgevingsvergunning voor het luik milieu nodig voor de afzonderlijke luchtwarmtepompunits in een appartementsgebouw? | 09-12-2019

Het betreft split systemen waarvan de buitenunits op het dak geplaatst worden.