Helpdesk & FAQ

Vermenigvuldigingsfactor m bij ventilatiesysteem D

Voor de EPB-aangifte van een woning met ventilatiesysteem D zouden wij graag een correct berekende vermenigvuldigingsfactor m voor het systeem ingeven i.p.v. de waarde bij ontstentenis. Hoe wordt deze berekend?


In de EPB-software 3G wordt deze m-factor automatisch berekend bij ingave van de ventilatie. In de oude EPB-software Vlaanderen moet de m-factor nog handmatig ingevoerd worden.

Het primaire energieverbruik voor ruimteverwarming wordt gedeeltelijk bepaald door de ventilatieverliezen. De m-factor is een reductiefactor die mag worden toegepast op dat aandeel wanneer kan aangetoond worden dat een bepaald 'systeem' beter scoort dan de waarde bij ontstentenis. De factor staat dus voor de systeemkwaliteit.


Fabrikanten van ventilatiesystemen kunnen een bepaalde m-factor bekomen mits zij d.m.v. gestaafd onderzoek kunnen aantonen wat de zelfregelbaarheid is van hun systeem.

Ook voor een systeem D kan een m-factor berekend worden.
De parameters die meespelen zijn :

  • werkelijke realisatie van de ventilatiedebieten, te staven a.d.h.v. een meetverslag (moet voldoen aan bepaalde eisen: zie Bijlage 6 van het MB 30 november 2012);
  • luchtdichtheid van de kanalen, eveneens te staven a.d.h.v. een meetrapport lekdebiet kanalen.

 

De m-factor wordt voor D berekend met een rekenblad dat opgesteld werd door het WTCB. De details van de berekening vindt u terug in Bijlage V, onder B.1.

 

Het rekenblad is beschikbaar via www.ideg.info

 

arch. Saskia Gabriël, adviseur energieconsulentenproject NAV


11 augustus 2017 

faq

Heeft mijn klant een omgevingsvergunning voor het luik milieu nodig voor de afzonderlijke luchtwarmtepompunits in een appartementsgebouw? | 09-12-2019

Het betreft split systemen waarvan de buitenunits op het dak geplaatst worden.