Helpdesk & FAQ

Implicaties van het afzuigdebiet op de EPB-berekening

Heeft het afzuigdebiet van een dampkap implicaties op de EPB-berekening?


Met dampkappen worden tijdelijk erg hoge debieten gerealiseerd. Ze werken niet permanent en dus worden ze aanzien als spui-ventilatie.


Net zoals het openzetten van ramen of deuren heeft deze vorm van intensieve ventilatie geen invloed op de EPB-berekening.

 

De rekenmethodiek in EPB houdt wel rekening met de gewenste en ongewenste ventilatieverliezen.
Gewenste ventilatieverliezen treden op als gevolg van de hygiëneventilatie.


Ongewenste verliezen zijn het gevolg van lekverliezen : in- en exfiltraties doorheen de gebouwschil.

De gewenste ventilatieverliezen die in EPB in rekening gebracht worden zijn forfaitair en afhankelijke van de grootte van de woning.


De lekverliezen hangen af van het aandeel van het verliesoppervlak in relatie tot het beschermd volume en de luchtdichtheid van de gebouwschil.

 

Met extra warmteverliezen als gevolg van dampkappen op zich wordt in de EPB-berekeningen geen rekening gehouden.


De afvoer van een dampkap zal de luchtdichtheid van een gebouw wel nadelig beïnvloeden.


Bij het uitvoeren van een luchtdichtheidsmeting zal de aanwezigheid van een open dampkap het meetresultaat uiteraard wel nadelig beïnvloeden.

 

Arch. Benny Craenhals, adviseur energieconsulentenpoject NAV


11 augustus 2017 

faq

Heeft mijn klant een omgevingsvergunning voor het luik milieu nodig voor de afzonderlijke luchtwarmtepompunits in een appartementsgebouw? | 09-12-2019

Het betreft split systemen waarvan de buitenunits op het dak geplaatst worden.