Helpdesk & FAQ

Ventilatieroosters laten uitkomen in een verluchte spouw?

Is het toegelaten om de ventilatie-roosters (RTO) te laten uitkomen in een verluchte spouw?


In principe is dit niet toegelaten. Het (totale) ontwerptoevoerdebiet van de in een ruimte geplaatste RTO('s) moet voldoen aan de ontwerpeisen van die ruimte. Om dat te kunnen beoordelen moet het nominale debiet bij 2 Pa (en in sommige gevallen bij 10 Pa) van elke RTO gekend zijn. Deze debieten worden bepaald aan de hand van een laboratoriummeting zoals vermeld in NBN EN 13141-1:2004. Deze meting gebeurt van de binnenomgeving tot aan de vrije buitenomgeving. Indien het rooster in een (al dan niet goed verluchte) spouw uitkomt, is de praktijksituatie niet meer vergelijkbaar met de testmeting en is het debiet dus niet gekend.

 

Een RTO die uitkomt in de spouw mag enkel meegerekend worden indien een testmeting in situ, of een laboratoriummeting met gelijkaardige randvoorwaarden werd uitgevoerd. Uit deze testmeting moet dan het debiet blijken.


11 augustus 2017 

faq

Heeft mijn klant een omgevingsvergunning voor het luik milieu nodig voor de afzonderlijke luchtwarmtepompunits in een appartementsgebouw? | 09-12-2019

Het betreft split systemen waarvan de buitenunits op het dak geplaatst worden.