Helpdesk & FAQ

Sas in kantoorgebouwen

Is een sas in een kantoorgebouw een 'speciale ruimte' of een 'ruimte niet bestemd voor menselijke bezetting? En wat met de ventilatie-eisen?


Een sas- traphuis- gangen, bij niet- residentiële bestemmingen is ALTIJD een ruimte “niet bestemd voor menselijke bezetting”. Dit zijn lokalen/ ruimtes waar mensen voor korte tijd verblijven, zoals verder nog bijvoorbeeld een kopieruimte, technisch lokaal, serverruimte, …. Zelfs toiletten, kleedruimtes en douches in gebouwen voor sportdoeleinden!

 

In ‘ruimten niet bestemd voor menselijke bezetting’ en die niet in de categorie ‘toiletten’ vallen, is het minimaal geëiste ontwerpdebiet3 gelijk aan 1,3 m³/h.m².

 

In toiletruimten is het minimaal geëiste ontwerpdebiet gelijk aan 25 m³/h per wc (tel het totale aantal toilettoestellenen urinoirs) of 15 m³/h per m² vloeroppervlakte als het aantal wc’s / urinoirs niet gekend is op het ogenblik van de dimensionering van het ventilatiesysteem.

 

Een “speciale ruimte” is een ruimte welke door zijn aard ANDERE ventilatie eisen heeft, cfr. NBN D50-001 of ARAB; zijnde dus ruimtes met mogelijkheid tot vervuiling van de lucht. Bijvoorbeeld tellerlokalen, liftkokers, brandstof- opslagruimtes, …. En tevens garage’s groter dan 40 m².

 

De ventilatie van speciale ruimten valt buiten het toepassingsgebied van de EPB-regelgeving.


11 augustus 2017 

faq

Heeft mijn klant een omgevingsvergunning voor het luik milieu nodig voor de afzonderlijke luchtwarmtepompunits in een appartementsgebouw? | 09-12-2019

Het betreft split systemen waarvan de buitenunits op het dak geplaatst worden.