Helpdesk & FAQ

Dampkap bij ventilatiesysteem D

Welke type dampkap bij een ventilatiesysteem D met warmteterugwinning?


Werk je met een systeem D met warmteterugwinning dan installeer je best een dampkap met recirculatie.
De installatie van een klassieke dampkappen met een afvoer naar buiten in combinatie met een systeem D is niet zo'n goed idee om verschillende redenen:

  • Bij een syst. D worden bepaalde ruimten in onderdruk en andere ruimten in overdruk gezet. Bedoeling is dat er een evenwicht of balans is op de globale woning. Het in werking stellen van een klassieke dampkap leidt tot een zeer hoog afzuigdebiet wat het evenwicht ernstig verstoort. Dit is echter maar een tijdelijk probleem. De balans herstel zich snel na het uitschakelen van de dampkap.
  • Een balansventilatie zal pas effectief warmte recupereren bij voldoende luchtdichte woningen. Omwille van de onder- en overdruk in bepaalde ruimtes gaan kieren en spleten aanleiding geven tot ongewenste lekdebieten. Doorheen de constructies rond natte ruimtes (keuken, badkamer, was berging) wordt vochtige binnenlucht als het ware naar buiten gestuwd. Omgekeerd gaat er in de droge ruimtes koude lucht doorheen de constructie worden aangezogen bij onderdruk. Vanuit bouwfysisch oogpunt is dat niet OK. Deze lekken verhogen immers het risico op inwendige condensatie. Aangezien de warmteterugwinning pas optimaal werkt in een luchtdichte gebouwschil is het wel jammer wanneer je dan in de keuken een opening door de muur gaat maken voor de dampkap. Door de dampkap ontstaat dus een open verbinding met de buitenlucht. De diameter van de verbinding loopt gauw op tot 160 mm.
  • Woningen uitgerust met een systeem D zijn goed geventileerd. Een mogelijk nadeel is te droge binnenlucht. De oorzaak is soms dat de ventilator te hoog ingesteld staat. In veel woningen met syst. D wordt in feite meer geventileerd dan nodig. Toch is ook bij een goede instelling de lucht in bepaalde perioden (winter) vaak ter droog. Een dampkap met recirculatie heeft dan als voordeel dat waterdamp afkomstig van het koken gewoon in de woning blijft. (Planten helpen ook tegen te droge binnenlucht)
  • Ook in een systeem D mag je de dampkap nooit integreren in het ventilatiesysteem.

 

arch. Benny Craenhals

Adviseur energieconsulentenproject


11 augustus 2017 

faq

Heeft mijn klant een omgevingsvergunning voor het luik milieu nodig voor de afzonderlijke luchtwarmtepompunits in een appartementsgebouw? | 09-12-2019

Het betreft split systemen waarvan de buitenunits op het dak geplaatst worden.