Helpdesk & FAQ

Er mag 2% van de verliesoppervlakte afwijken van de U max-waarden

Er mag 2% van de verliesoppervlakte afwijken van de U max-waarden. Geldt voor raamprofielen de oppervlakte van de profielen apart, of is men verplicht om de hele raamoppervlakte globaal te tellen, dus incl. glas?


De 2%-vrijstellingsgrens is van toepassing op de som van alle scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen en waarop een maximale U-waarde van toepassing is. Raamprofielen op zich hebben geen maximale U-waarde (dus daar kan ook geen vrijstellingsregel op gelden). Er geldt een maximale U-waarde voor het raamgeheel (Uw-waarde): beglazing, afstandhouders, raamprofielen en eventueel raamroosters en vulpanelen. De 2% regel is van toepassing op het raamgeheel.

 

Op pagina 5 van Bijlage VII van het Energiebesluit kan men onderstaande lezen: ‘Beschouw de totale oppervlakte van alle scheidingsconstructies van het desbetreffende subdossier waaraan eisen gesteld worden in vak 1. Voor ten hoogste 2 % van die oppervlakte hoeft niet voldaan te worden aan de eisen, vermeld in vak 1.’

 


10 augustus 2017 

faq

Heeft mijn klant een omgevingsvergunning voor het luik milieu nodig voor de afzonderlijke luchtwarmtepompunits in een appartementsgebouw? | 09-12-2019

Het betreft split systemen waarvan de buitenunits op het dak geplaatst worden.