Helpdesk & FAQ

Balansventilatie voor passiefbouw

Is balansventilatie voor passiefbouw verplicht? Of kan systeem C+ ook worden toegepast?


De ventilatienorm zegt dat we 3,6 m³ verse lucht moeten toevoeren per m² vloeroppervlakte droge ruimte met een minimum per ruimtetype.

Een woning bestaat ook uit ruimtes met afzuig en ruimtes zonder ventilatieverplichting, dus laten we rekenen met een gemiddelde van 1 à 2 m³ toevoerlucht per m² gehele woning.


In woningen met ventilatie systeem C+ moet die gemiddeld 1 à 2 m³ toestromende buitenlucht door de verwarming worden opgewarmd van buitentemperatuur naar kamertemperatuur.
Dit geeft, rekening houdend met de graaduren en de vraagsturing van C+, 30 à 60 kWh per jaar per m² netto vloeroppervlakte om die buitenlucht op te warmen naar kamertemperatuur. Wetende dat de passiefhuisgrens 15 kWh per jaar per netto m² vloeroppervlakte is voor het geheel van transmissieverliezen en ventilatieverliezen, kan je dus met de huidige C+ systemen niet correct ventileren binnen de passiefhuisgrens (15 kWh/m².j).

Alle systemen met warmterecuperatie zijn mogelijk binnen passiefbouw, dus als er een systeem zou bestaan met mechanische afvoer en natuurlijke toevoer waarbij toch warmte uitgewisseld wordt tussen de 2 luchtstromen dan is dat een C-systeem dat wel binnen die 15 kWh/m².j zou kunnen blijven, maar dat bestaat momenteel nog niet.

 

Studies in Nederland en België tonen aan dat bij ventilatie D met warmterecuperatie de luchtkwaliteit binnen beter kan worden gegarandeerd dan bij een C-systeem, het is dus perfect mogelijk om met een correct geventileerd gebouw de passiefhuisnorm te behalen.


Het is ook mogelijk met C+ een gebouw correct te ventileren, doch omwille van de warmteverliezen is C+ in passiefhuizen momenteel niet mogelijk.

 

Arch. Christophe Debrabander, adviseur energieconsulentenproject NAV


10 augustus 2017 

faq

Heeft mijn klant een omgevingsvergunning voor het luik milieu nodig voor de afzonderlijke luchtwarmtepompunits in een appartementsgebouw? | 09-12-2019

Het betreft split systemen waarvan de buitenunits op het dak geplaatst worden.