Helpdesk & FAQ

Uit te breiden volume bij renovatie

Bij het aanmaken van een epb-gebouw 'renovatie' vraagt de software naar het volume. Welk volume moet er ingevuld worden in geval van een uitbreiding? En wat indien er ook binnen verbouwd wordt?

In de EPB-software 3G moet u altijd het volume invoeren.

Bij een uitbreiding of bij een herbouw voert men het volume in van de volledige uitbreiding, gerekend met buitenafmetingen.  Bij verbouwingen binnen voert men het volume in van de ruimtes waarin verbouwd wordt. In de annex van de nieuwsbrief uit januari 2012 werd uitgelegd hoe u daarbij te werk moet gaan.

 

Hoe moet het ‘verbouwd beschermd volume’ worden bepaald en welke ruimten behoren daartoe?

 

Enkel de ruimten waarin verbouwd wordt, behoren tot het verbouwd beschermd volume. Het vervangen van vensters wordt ook beschouwd als verbouwen.

 

Hierboven wordt een voorbeeld van een grondplan van een woning getoond. Links staat het plan van het de gelijkvloerse verdieping en rechts het plan van de eerste verdieping. In die woning wordt enkel de voorgevel verbouwd. Alle ruimtes die grenzen aan de voorgevel behoren dus tot het verbouwd beschermd volume. Die ruimten zijn oranje ingekleurd.

 

Het verbouwd beschermd volume wordt berekend op basis van de buitenafmetingen. Het volledige volume dat wordt ingenomen door de scheidingsconstructies zoals buitenmuren, daken, vloeren … wordt meegerekend. De scheidingsconstructies die de scheiding vormen tussen het verbouwd beschermd volume en een andere ruimte in het gebouw (bijvoorbeeld de muur tussen de garage en de woonkamer) of tussen het verbouwd beschermd volume en het aanliggende gebouw (bijvoorbeeld de muur tussen de badkamer en de aanpalende woning), worden voor de helft van hun dikte meegerekend.

 

(VEA: annex van de nieuwsbrief uit januari 2012)

 

Als u zowel een uitbreiding als een verbouwing hebt en u voert dit in de 3G-software in als 'renovatie', dan moet u de beide volumes optellen. Het volume dat u moet ingeven is enkel nodig voor de berekening van de maximumboete en komt dus niet tussen bij de berekeningen.

 

Bron: VEA


9 augustus 2017 

faq

Heeft mijn klant een omgevingsvergunning voor het luik milieu nodig voor de afzonderlijke luchtwarmtepompunits in een appartementsgebouw? | 09-12-2019

Het betreft split systemen waarvan de buitenunits op het dak geplaatst worden.