Helpdesk & FAQ

Wat als bouwaanvraag wordt ingediend bij niet bevoegde overheid? Welke datum is van toepassing voor geldende EPB-eisen?

Wat indien een bouwaanvraag wordt ingediend bij een niet bevoegde overheid? Welke datum is van toepassing voor het bepalen van de geldende EPB-eisen? Een bouwvergunning werd ingediend in december 2015. Deze aanvraag werd ingediend bij een overheid die niet bevoegd was voor deze bouwaanvraag. De bouwaanvraag werd doorgestuurd naar de bevoegde dienst. Zij ontvingen de bouwaanvraag op 8 januari 2016. Volgens mij geldt de datum van het indienen door de bouwheer voor het te hanteren E-peil, zijnde december 2015. Klopt dit?


Ik kom terug op de hierboven gestelde vraag naar wat begrepen dient te worden onder de datum van indiening van een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning wanneer een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend wordt bij een overheid die niet bevoegd is om de aanvraag te behandelen.

 

Het antwoord hierop is terug te vinden in de VCRO zelf. In het bijzonder kan daarbij verwezen worden naar artikel 4.7.2 § 2 van de VCRO. Dit artikel bepaalt expliciet dat in geval een aanvraag ingediend wordt bij een verkeerde overheid en die overheid het aanvraagdossier doorstuurt naar de juiste overheid, de datum waarop het bevoegde vergunning verleende bestuursorgaan de aanvraag in kennis stelt van het feit dat de vergunningsaanvraag overgezonden werd als datum geldt waarop de aanvraag werd ingediend.

 

Het is met andere woorden niet zo dat de initiële datum van indiening als uitgangspunt voor het bereken van de termijnen zal gelden doch wel het ogenblik van de melding van de effectief bevoegde overheid dat zij het dossier ontvangen heeft.

 

In de regelgeving omtrent de EPB-vereisten wordt niets specifieks geschreven over wat aanzien dient te worden als datum van indiening. Het lijkt evenwel niet onwaarschijnlijk dat voorgehouden zou kunnen worden dat de regelgeving uit de VCRO ook in casu weerhouden moet worden. In die zin zou in uw concreet voorbeeld de datum van indiening inderdaad na 1/01/2016 vallen.

 

Nele Ansoms

advocaat

 


10 augustus 2017 

faq

Moet een in een warmtepomp een elektrische bijverwarming in rekening gebracht worden indien niet aangesloten? | 06-09-2017

Als zich in een warmtepomp een elektrische bijverwarming bevindt maar elektrisch niet is aangesloten, moet deze elektrische bijverwarming dan in rekening gebracht worden?