Helpdesk & FAQ

Intensieve ventilatie

Wordt in de methode voor “potentieel voor intensieve ventilatie” een draaikipraam beschouwd als “veilig”? (geldig voor BA vanaf 1/1/2018)

1. Wordt een draaikipraam beschouwd als veilig ? Een kipraam heeft de mogelijkheid om de positie te fixeren op een max. breedte van 15cm. Het opengaand raam heeft dat natuurlijk niet. Mag een draaikipraam dan aanzien worden als veilig?

In de nieuwe methode bij BA vanaf 1/1/2018 wordt het stroomschema gevolgd (zie afbeelding):

Elk type opening (draaikipramen, schuiframen, opengaande opake delen of vulpanelen, enz.) worden in deze methode aanzien als veilig als:

  • de mogelijkheid bestaat om een positie te fixeren (tussen volledig open en gesloten), die toelaat dat lucht kan stromen, waarbij de hoogte of breedte beperkt is tot 15 cm of
  • de opening is uitgerust met een systeem, vast of mobiel maar met vaste posities, die de opening verdeelt in elementen ≤ 15 cm.

 

2. Mag hier rekening gehouden worden met een deur/raam naar de gemeenschappelijke traphal of moeten de gevels grenzen aan de buitenomgeving ?

Bij de beschouwing van openingen t.b.v. potentieel intensieve ventilatie (2018) moet het gaan over openingen (ramen of deuren of luiken of panelen) die uitgeven op de buitenomgeving om te garanderen dat er voldoende lucht kan stromen als passieve koeling of intensieve ventilatie.

 

3. Mag je hier alle ruimten bekijken of enkel de slaapkamer en de woonkamer ?

Bij de methode potentieel intensieve ventilatie (2018) wordt enkel melding gemaakt van slaapkamers en woonkamers. Let op, afhankelijk van de stap in het stroomschema, wordt er naar 1 opening, alle openingen of alle slaap- en woonkamers gekeken.

Bij de vraag "de EPB-eenheid is zo opgebouwd dat een aanzienlijke intensieve ventilatiecapaciteit verzekerd is", moeten er minimaal 2 ramen in de EPB-eenheid (dus niet per ruimte of per slaapkamer) 90° in oriëntatie of min. 3 meter in hoogte verschillen. Er worden geen details gegeven waar de ramen zich moeten bevinden, dus ergens in de EPB-eenheid, grenzend aan de buitenomgeving. In de teksten voor de bepaling van EPW - Bijlage V  wordt geen verdere specificatie gegeven waar de openingen zich moeten bevinden.

 

arch. Saskia Gabriël - adviseur energieconsulentenproject


8 december 2017 

faq