Premies en belastingsvermindering

Wat met de financiële steunmaatregelen in 2018?

arch. Angeliques Verspeurt-energieconsulent NAV • 29 september 2017

De overheid streeft naar een energiezuinige woning voor iedere Vlaming. Momenteel voldoet nog steeds 4 op de 10 woningen niet aan alle doelstelling van het Energierenovatieprogramma 2020. In dit programma werd de ambitieuze doelstelling vooropgesteld om in alle bestaande woningen de daken geïsoleerd te krijgen, alle enkel glas te laten vervangen door hoogrendementsglas en verouderde verwarmingsketels te laten vervangen door ketels met hoog rendement.
Wie investeert in energiebesparende maatregelen kan daarom ook in 2018 nog volop van steun genieten.

Hieronder geven we een kort overzicht van de verschillende steunmaatregelen.

 

 

Federale maatregelen.

Voor nieuwbouwwoningen is een BTW-tarief van 21% van toepassing. Een woning renoveren kan aan een BTW-tarief van 6% . De woningen moeten minstens 10 jaar oud zijn om als een bestaande woning te worden beschouwd. Deze maatregel is ook interessant voor energiebesparende maatregelen: plaatsing van isolatie, zonneboiler, fotovoltaïsche zonnepanelen, vervangen van centraleverwarmingsketel.(bron: energiesparen.be)

 

De afbraak van een gebouw en de erop volgende heropbouw van een privéwoning geniet in 32 Belgische steden het verlaagd btw-tarief van 6%. Deze afbraak en wederopbouw moeten samen één handeling vormen. Het gebouw wordt uitsluitend of hoofdzakelijk gebruikt als privéwoning.

 

 

Premies van de Vlaamse overheid via de netbeheerders

 

Voor bestaande woningen aangesloten op het distributienet sinds 2006

 

Algemene voorwaarden:

 • De premies zijn geldig voor eindfacturen met factuurdatum vanaf 1/1/2018.
 • Alle werken moeten uitgevoerd worden door een aannemer, behalve de dakisolatie.
 • De aanvraagformulieren voor de premies moeten uiterlijk 1 jaar na de facturatiedatum verstuurd worden.
 • Voor dezelfde investering kan maar 1 keer per adres en per 12 maanden een premier aangevraagd worden.
 • Voor beschermde afnemers zijn er verhoogde premies

 

Voor woningen aangesloten op het distributienet sinds 2006 geven we in onderstaande tabel een overzicht van de premies. Voor alle voorwaarden raden we u aan om de website van de netbeheerders te raadplegen.

brochure VEA: Energie sparen vanaf 2018. Vraag je premie aan!

NIEUW vanaf 1 januari 2017: De BENO-pass voor bestaande woningen.

Als in een woning of appartement na 1 januari 2017 binnen een periode van vijf jaar minstens drie van de in aanmerking komende zeven energiebesparende investeringen worden uitgevoerd, kan met de BENO-pass activeren. Bovenop de individuele premies kan er dus aanspraak gemaakt worden op een totaalrenovatiepremie.

De zeven investeringen die in aanmerking komen zijn:

 • Dak- of vloerisolatie (minimum 30 m²)
 • Isolatie van buitenmuren (minimum 30 m²)
 • Vloer- of kelderplafondisolatie (minimum 30 m²)
 • Nieuw geplaatste beglazing (minimum 5 m²)
 • Zonneboiler
 • Warmtepomp
 • Ventilatiesysteem

 

De bedragen van de totaalrenovatiebonussen worden in schijven uitbetaald en dit te starten vanaf de derde investering. Voor beschermde afnemers zijn er hogere bedragen. Deze kan men raadplegen op de website van de netbeheerders.

brochure VEA: Energie sparen vanaf 2018. Vraag je premie aan!

De burenpremie

Er is een nieuwe energiepremie voor collectieve renovatieprojecten. Deze premie gaat naar projectbegeleiders die per project minstens 10 woningen helpen energiezuinig maken. Hij neemt zoveel mogelijk taken over van de bewoners en ontvangt daarvoor maximaal 400 euro per woning. De voorwaarden en de procedure moeten nog verder verduidelijkt worden.

 

Voor bouwaanvragen vanaf 1/1/2017 voor nieuwbouwprojecten zijn er geen E-peilpremies meer.

 

De premies voor de niet- huishoudelijk klanten kan je raadplegen langs de presentatie van Eandis.

 

 

Premies van het Vlaamse Gewest

 

De Vlaamse Renovatiepremie

De Vlaamse renovatiepremie is sinds 01/12/2015 vernieuwd. Het is een premie voor grondige renovatiewerken.

De Vlaamse renovatiepremie kan aangevraagd worden door bewoners en verhuurders aan het sociaal verhuurkantoor. Er zijn verschillende voorwaarden verbonden aan de premie zoals een inkomensgrens, de woning moet minstens 30 jaar oud zijn, de facturen mogen maximaal 2 jaar oud zijn,…

Er kunnen premies aangevraagd worden voor 4 verschillende categorieën: voor structurele elementen, voor dakwerken, voor buitenschrijnwerk en voor technische installaties. Per categorie moet u voor min. 2500 euro aan facturen kunnen voorleggen.

Sinds de invoering van de nieuwe renovatiepremie wordt het maximale premiebedrag van 10.000 euro verdeeld over 2 aanvragen. Tussen de 2 aanvragen moet min. 1 jaar zitten en max. 2 jaar. De premie bedraagt 20% of 30% van de kostprijs met een max. premiebedrag van 2500 euro.

 

 

De Vlaamse verbeteringspremie

De verbeteringspremie is voor verbeteringswerkzaamheden die uitgevoerd worden aan de woning of indien de woning verbouwd wordt om overbewoning te verhelpen.

Ook hier komen verschillende soorten werkzaamheden aan bod, zoals dakwerken, buitenschrijnwerk, sanitaire installatie,…..Er zijn ook hier verschillende voorwaarden aan verbonden zoals een inkomengrens, de woning moet minstens 25 jaar oud zijn, de facturen mogen maximaal 1 jaar oud zijn,…

Per bouwonderdeel wordt er een premiebedrag vastgelegd. De facturen die je voorlegt moeten  minimum het dubbel zijn van de vastgelegde premiebedragen.

 

 

De Vlaamse aanpassingspremie

De Vlaamse aanpassingspremie is een premie voor 65-plussers die hun woning willen aanpassen aan de noden van het ouder worden. U kan de premie krijgen als u bv. technische hulpmiddelen installeert of verbouwingen doet om uw woning toegankelijker te maken. Ook hier zijn verschillende voorwaarden verbonden.

De aanpassingspremie bedraagt 50% van de kostprijs van de werken maar is nooit hoger dan 1250 euro.

 

 

De verzekering gewaarborgd

Bij het aangaan van een hypothecaire lening om een woning te bouwen, te kopen en/of te renoveren, kan met voor 10 jaar een gratis verzekering gewaarborgd inkomen bekomen. Die verzekering helpt u bij de aflossing van de lening wanneer u onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt.
Om in aanmerking te komen, moet men voldoen aan verschillende voorwaarden die te maken hebben met uw beroep, lening, woning en inkomen.

De maximale tegemoetkoming bedraagt 500 euro per maand.

 

 

Korting op onroerende voorheffing

U kunt voor een nieuw energiezuinig  gebouw een vermindering krijgen van de onroerende voorheffing. Deze vermindering wordt bepaald door het E-peil van het gebouw en datum van aanvraag van de vergunning. Ze wordt automatisch toegekend op het aanslagbiljet.

Voor stedenbouwkundige aanvragen vanaf 1 oktober 2016 krijgt u een korting op de onroerende voorheffing als u een ingrijpende energetische renovatie (IER) uitvoert.

 • Bij het behalen van een maximaal E-peil 90 voor de IER ontvangt u een vermindering van 50% op de onroerende voorheffing voor een periode van 5 jaar.
 • Bij het behalen van een maximaal E-peil 60 voor een IER ontvangt u een vermindering van 100% op de onroerende voorheffing voor een periode van 5 jaar.

 

 

 

Goedkope leningen

 

De energielening

De Energielening geeft goedkope leningen voor energiebesparende investeringen aan bestaande woningen of nieuwbouwprojecten (E30) met een interest van maximaal 2% of 0% voor kwetsbare doelgroepen.

Deze lening kan aangevraagd worden bij de Lokale Entiteit in uw gemeente. Voor 1 woning kan maximaal 15.000 euro geleend worden op 8 of 10 jaar. De werken moeten uitgevoerd worden door een aannemer.

Mensen met een zeer laag inkomen, een invaliditeitsuitkering of en inkomensgarantie voor ouderen en mensen in schuldbemiddeling of in OCMW-begeleiding die energiebesparende maatregelen willen nemen, komen in aanmerking voor een renteloze lening.

De verschillende voorwaarden zijn op te vragen bij de verschillende Lokale Entiteiten in de gemeenten.

 

 

Een sociale lening

Een sociale lening kan aangevraagd worden bij:

 • de Vlaamse maatschappij van sociale woningen
 • het Vlaamse Woningfonds
 • erkende kredietmaatschappijen.

 

 

Premies van uw gemeente- of provinciebestuur

 

Informeer steeds bij uw gemeente’-of provinciebestuur naar eventuele energiepremies.

 

 

De brochure 'Energie sparen vanaf 2018? Vraag je premie aan!’' is een brochure van het Vlaams energieagentschap. Het bevat een overzicht van de premies, de fiscale voordelen en de goedkope leningen die u in 2018 kunt krijgen, indien u energiebesparende maatregelen uitvoert.