Ontwerpparameters - bouwschil

Aandachtspunten bij het ontwerpen van een woning met een hoge luchtdichtheid.

28 september 2017

Hou reeds in ontwerpfase rekening met het luchtdichtheidsaspect.
 • Zorg ervoor dat de luchtdichte laag overal de continue isolatielaag kan volgen zonder onderbrekingen.
 • Bepaal het beschermd volume en zo ook de ligging van het luchtscherm in de verschillende doorsneden. Bepaalde ruimtes worden in sommige situaties beter uit het beschermd volume gehouden, zoals kelders, stookruimtes, wasplaatsen,…
 • Probeer ingewikkelde details te vermijden, hoe eenvoudiger de vorm van het gebouw hoe eenvoudiger de plaatsing van de luchtdichting.
 • Beperk het aantal doorboringen door voldoende aandacht te besteden aan de juiste positie en keuze van de technieken.
 • Voorzie voldoende plaats tussen het buizenstelsel zodat op een correcte manier luchtdichte moffen geplaatst kunnen worden.
 • Plaats zo min mogelijk stopcontacten, schakelaars en leidingdoorvoeren in de buitenmuren.
 • Vermijd de combinatie van verschillende constructiewijzen. Er moet steeds aandacht besteed worden aan de verbindingen tussen de verschillende elementen.
 • Werk alle details die verband houden met de luchtdichting zo gedetailleerd mogelijk uit.
 • Doe een grondig vooronderzoek naar de juiste keuze van materialen.
 • Door te werken met componenten van één leverancier ben je er zeker van dat alle producten perfect op elkaar afgestemd zijn en dat een luchtdicht eindresultaat verzekerd is. Bij eventuele vragen of problemen tijdens de uitvoering heb je dan ook slechts één aanspreekpartner die verantwoordelijk is voor het gehele luchtdichtsysteem. Het door elkaar gebruiken van verschillende merken luchtdichte materialen in één gebouw kan, bij het eventueel niet behalen van het vooropgestelde E-peil na de BlowerDoor-meting, immers leiden tot onnodige en onaangename discussies met betrekking tot de verantwoordelijkheid bij eventuele luchtlekken!
 • Maak een gedetailleerde en volledige offerteaanvraag op met een overzicht van de oplossingen.
 • Betrek zoveel mogelijk bouwpartners bij het luchtdichtingsverhaal. Iedere schakel is belangrijk zowel de hoofdaannemer als de aannemer technieken zodat het werk van andere niet beschadigd wordt door onwetendheid. Dialoog is nodig om conflicten te vermijden.
 • Bekom een verzorgde uitvoering en zorg voor een goede coördinatie.