EPB-regelgeving

Wat bij overdracht van de ene verslaggever naar de andere verslaggever?

20 september 2017

Tijdens elk moment van het bouwproces kan er een overdracht plaatsvinden van de ene verslaggever naar de andere verslaggever.

Deze overdracht moet elektronisch gemeld worden in de energieprestatiedatabank. Onder de rubriek ‘wijzigen verslaggever’ wordt de EPB-code van de vorige verslaggever en het energieprestatiedossiernummer van het dossier ingegeven.

In de toekomst voorziet het VEA om de elektronische EPB-dossiers ook te ontsluiten naar de aangifteplichtige. Hierdoor zal de mogelijkheid bestaan voor de aangifteplichtige om zelf een wijziging van verslaggever te melden. Het wettelijk kader werd in orde gebracht, enkel de praktische invulling moet nog uitgewerkt worden.

 

Wat betreft de ondertekende overeenkomsten, contracten, financiële afspraken, …..gelden de gewone regels op de beëindiging van overeenkomsten uit het Burgerlijk Wetboek.