EPB-regelgeving

EPN-methode voor niet-residentiële gebouwen

20 september 2017

Voor vergunningsaanvragen en meldingen vanaf 1 januari 2017 worden de EPB-eisen uitgebreid met een E-peileis en een minimum aandeel hernieuwbare energie voor alle niet-residentiële gebouwen.

Voor dossiers met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding vanaf 1 januari 2017 gelden er E-peileisen voor  niet -residentiële gebouwen (met uitzondering van landbouw en industrie).  Ze vallen allemaal onder het begrip ‘EPN-eenheid’.

EPN-eenheid = ‘elke eenheid van aangrenzende lokalen die in hetzelfde gebouw liggen, die het voorwerp zijn van werken van dezelfde aard, die ontworpen of aangepast zijn om afzonderlijk te worden gebruikt en die een niet-residentiële bestemming hebben met uitzondering van industriële gebouwen’

 

Het E-peil

Het E-peil voor nieuwe en IER (ingrijpende energetische renovatie) EPN-eenheden wordt berekend volgens de EPN-methode. Voor vergunningsaanvragen/meldingen van niet-residentiële gebouwen vanaf 2017 hangt de E-peileis af van de functies die aanwezig zijn in het gebouw.

vb: Voor twee kantoorgebouwen die uit verschillende functionele delen bestaan (bv. een deel kantoor en een deel bijeenkomst cafetaria/refter) kan de E-peileis dus verschillen.

Als de EPN-eenheid verschillende functionele delen bevat, wordt de E-peileis voor de EPN-eenheid bepaald als weging in functie van de bruikbare vloeroppervlaktes van de aanwezige functionele delen.

 

Om deze werkwijze en de grijze zones te verduidelijken werd de cursus van VEA "Methode voor niet-residentiële gebouwen" opgemaakt. De EPN-cursus geeft een volledige toelichting bij de EPN-regelgeving, toegepast op praktijkvoorbeelden. In een 300-tal pagina’s wordt uitgelegd wat de EPN-methode inhoudt, wat de verschilpunten zijn met de EPU-methode, waarom en hoe u een project indeelt in functionele delen, hoe u de E-peileis bepaalt, ... Deze cursus is een levend document en wordt waar nodig aangepast aan nieuwe wijzigingen binnen de EPB-regelgeving.

 

 

Het minimum aandeel hernieuwbare energie

Nieuw op te richten EPN-eenheden waarvoor de melding gedaan wordt of de stedenbouwkundige

vergunning aangevraagd wordt vanaf 1 januari 2017, moeten minimaal 10 kWh/jaar energie per m² bruikbare vloeroppervlakte halen uit hernieuwbare energiebronnen.

Als het vereiste minimum aandeel hernieuwbare energie niet wordt gehaald, verstrengen de Epeileisen met 10%.

Vanaf 1 janauri 2018 verstrengt deze eis en moet er minimaal 15 kWh/jaar energie per m² bruikbare vloeroppervlakte gehaald worden uit hernieuwbare energiebronnen.