Ontwerpparameters - bouwschil

Vanaf 1/1/2015-luchtdichtheidstesten in kader van EPB verplicht volgens STS-P 71-3

4 september 2017

Zoals u misschien gelezen hebt in de nieuwsbrief van VEA dienen vanaf 1 januari 2015 luchtdichtheidstesten in het kader van een EPB-aangifte in Vlaanderen uitgevoerd te worden volgens STS-P 71-3 “Luchtdichtheid van gebouwen – Luchtdichtheidstest”.

Met de aanscherping van de E-peil-eis richting BEN-niveau, zullen meer luchtdichtheidstesten worden uitgevoerd.  Om het kwaliteitsniveau te bewaken, legt het Ministerieel besluit van 18 mei 2014 vast dat, in het kader van de energieprestatieregelgeving, vanaf 1 januari 2015 enkel nog luchtdichtheidstesten zijn toegelaten die uitgevoerd zijn volgens STS-P 71-3 “Luchtdichtheid van gebouwen – Luchtdichtheidstest”.

Uitvoerders van luchtdichtheidsmetingen zullen zich dus moeten inschrijven in een kwaliteitskader.

 

Als neutrale instelling voor inspectie en certificatie in de bouwsector biedt BCCA vzw een kwaliteitskader aan - conform het Ministerieel Besluit van 18 mei 2014 en de STS-P 71-3 - voor de erkenning van uitvoerders van luchtdichtheidsmetingen.

 

Dit kwaliteitskader voor het verkrijgen van een erkenning bestaat o.a. uit:

  • Een (niet verplichte) opleiding
  • Een theoretisch examen
  • Een praktisch examen
  • Aantonen van minimale ervaring
  • Beschikken over de geschikte en geijkte meetinstrumenten
  • Beschikken over een gevalideerde software
  • Een regelmatige controle op de correcte uitvoering en het resultaat van de luchtdichtheidsmetingen

 

Het kwaliteitskader biedt het voordeel dat de investering die de bouwheer doet om tot een goede luchtdichtheid te komen op correcte wijze wordt beoordeeld en in de EPB-aangifte kan gevaloriseerd worden.

 

Uitvoerders van luchtdichtheidsmetingen die een erkenning wensen kunnen zich inschrijven voor de opleiding en het examen via de website van het WTCB (agenda – onderaan - BCCA Academy)

 

Voor meer informatie kan u mailen naar luchtdichtheid@bcca.be