Ontwerpparameters - bouwschil

Hoe omgaan met muren naar aanpalende percelen?

1 juli 2014

De aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning van de eerst opgetrokken woning werd ingediend vóór 1 januari 2014:
 

 • wanneer tegen de scheidingsmuur niet aangebouwd is op het ogenblik van de EPB-aangifte dan is de muur te beschouwen als een verliesoppervlak en wordt deze gerapporteerd als een buitenmuur met Umax-eis voor buitenmuren naargelang het jaar waarin de stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd.

 

 • wanneer op het ogenblik van de EPB-aangifte tegen de muur op de perceelgrens aangebouwd is: dan is dit een muur naar een aangrenzende verwarmde ruimte. (ook al is dit een niet verwarmde garage) en moet er voldaan zijn aan de U-max-eis van 1 W/m²K.

 

De maximale U-waarde-eis geldt voor:

 • nieuwe scheidingsmuren bij het gelijktijdig optrekken van twee aangrenzende gebouwen (vb. gesloten bebouwing in een nieuwe verkaveling);
 • nieuwe scheidingsmuren voor elk bouwproject waartegen, op het moment dat de EPB-aangifte wordt ingediend, een ander nieuw gebouw is aangebouwd;
 • bestaande scheidingsmuren waartegen een nieuw gebouw wordt gebouwd (vb. rijwoning tussen twee bestaande woningen);
 • nieuwe dragende muurdelen die delen van bestaande scheidingsmuren vervangen;
 • nieuwe dragende muurdelen die de bestaande scheidingsmuur verhogen, verlengen of verdikken en die aan beide zijden grenzen aan een beschermd volume;
 • ondergrondse keldermuren van kelders binnen het beschermd volume, naar een aanpalend perceel waarop gebouwd is, ook al heeft het aanpalend gebouw geen aanpalende kelder.

 

De maximale U-waarde-eis geldt niet voor:

 • bestaande gemeenschappelijke scheidingsmuren waartegen gebouwd wordt bij smalle percelen. Dat zijn percelen waarbij de afstand tussen de bedoelde gemeenschappelijke scheidingsmuur en de tegenoverliggende perceelgrens kleiner is dan 6 meter. In dat geval moet de U-waarde niet worden berekend. Bij smalle percelen moet de muur op de perceelgrens die grenst aan een beschermd volume dus niet worden ingevoerd in de EPB-software;
 • bestaande gemeenschappelijke scheidingsmuren die onaangeroerd blijven bij verbouwing, kleine uitbreidingen en kleine gedeeltelijke herbouw.

 

 

TER INFO:

Voor nieuw opgerichte muren op de perceelsgrens waartegen gebouwd zou worden, nam het VEA bij de opstart van de regelgeving naar aanleiding van vragen het standpunt in dat die muren mochten worden beschouwd als muren tussen twee beschermde volumes op aangrenzende percelen. Dat standpunt zorgde voor duidelijkheid, maar bleek later juridisch niet voldoende onderbouwd.

Een onderbouwing en verduidelijking drong zich op.

 

Vrijstaande muren op de perceelsgrens bij vergunningen aangevraagd voor 1 januari 2014 zullen door het VEA niet gericht worden gecontroleerd op de naleving van de Umax-eis en het al dan niet inrekenen in de verliesoppervlakte.

 

 

De aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning van de eerst opgetrokken woning wordt ingediend in de loop van 2014 :

 

 • De Umax-eis voor scheidingsmuren op aangrenzende percelen bedraagt 1 W/m²K. Er is geen onderscheid in de Umax-eis tussen een ondergrondse muur, een vrijstaande wachtgevel of een wachtgevel waar tegenaan wordt gebouwd.

 

 • MAAR wanneer tegen de scheidingsmuur niet is aangebouwd op het ogenblik van de aangifte dan is de muur een verliesoppervlak en wordt deze gerapporteerd als een buitenmuur maar wordt deze afgetoetst op de Umax-eis van 1 W/mK. Dit is van belang voor het berekenen van het correcte K-peil en het correcte verliesoppervlak. Voor deze gevels moeten ook de bouwknopen ingegeven worden.

 

De maximale U-waarde-eis geldt voor:

 • nieuwe scheidingsmuren bij het gelijktijdig optrekken van twee aangrenzende gebouwen (vb. gesloten bebouwing in een nieuwe verkaveling);
 • nieuwe scheidingsmuren voor elk bouwproject waartegen, op het moment dat de EPB-aangifte wordt ingediend, een ander nieuw gebouw is aangebouwd.
 • bestaande scheidingsmuren waartegen een nieuw gebouw wordt gebouwd (vb. rijwoning tussen twee bestaande woningen);
 • de delen van bestaande scheidingsmuren die vervangen worden;
 • nieuwe dragende muurdelen die worden bijgebouwd hetzij vóór, op of in het verlengde van de bestaande scheidingsmuur;
 • scheidingsmuren tussen aangrenzende percelen waartegen de aanpalende zijde niet gebouwd is op het ogenblik van de EPB-aangifte (vb. nieuw gebouwde wachtgevel).

 

De maximale U-waarde-eis geldt niet voor:

 • bestaande gemeenschappelijke scheidingsmuren waartegen gebouwd wordt bij smalle percelen. Dat zijn percelen waarbij de afstand tussen de bedoelde gemeenschappelijke scheidingsmuur en de tegenoverliggende perceelgrens kleiner is dan 6 meter. In dat geval moet de U-waarde niet berekend worden. Bij smalle percelen moet de muur op de perceelgrens die grenst aan een beschermd volume dus niet ingevoerd worden in de EPB-software;
 • bestaande gemeenschappelijke scheidingsmuren die onaangeroerd blijven bij verbouwing, kleine uitbreidingen en kleine gedeeltelijke herbouw.

 

 

De aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning van de eerst opgetrokken woning wordt ingediend in de loop van 2015 :
 

 • de Umax-eis voor gemene muren verstrengd naar 0,6 W/m²K.
 • wanneer tegen de scheidingsmuur niet is aangebouwd op het ogenblik van de aangifte dan is de muur een verliesoppervlak en wordt deze gerapporteerd als een buitenmuur maar wordt deze afgetoetst op de Umax-eis van 0,6 W/m²K. Dit is van belang voor het berekenen van het correcte K-peil en het correcte verliesoppervlak.

 

 

Opgelet:

Muren hoger en verder dan het gabarit van de gebuur zijn altijd buitenmuren met een strengere Umax-eis.

 

 

Aanvullend geldt ivm de invoer van projecten in de software:


Voor gemene muren van projecten waarvoor een bouwvergunning wordt ingediend vanaf 1 januari 2014 is nog een aanpassing nodig in de software. Hier wordt aan gewerkt tegen een volgende release van de software eind 2014.

 

In afwachting kunt u voor de scheidingsmuren naar een onbebouwd perceel gebruik maken van een workaround beschreven in het document van VEA, zodat een correct K-peil en E-peil wordt berekend


 

 

Lees het volledige document van VEA (juni 2014)

 

Via deze link vindt u een praktische tabel met een overzicht van de eisen voor muren naar aanpalende percelen in het geval van nieuwbouw (pdf-bestand 1,9 MB).