Ontwerpparameters - bouwschil

Behandeling van puntbouwknopen bij geveldragers

7 november 2011

BEHANDELING VAN PUNTBOUWKNOPEN BIJ GEVELDRAGERS

 

Naar aanleiding van diverse vragen over puntbouwknopen bij geveldragers wordt het VEO het volgende standpunt genomen. Behandelen van bouwknopen ten gevolge van metalen geveldragers met puntsgewijze ophanging in metaal. Dergelijke ophangsystemen zijn terug te voeren tot eenzelfde principe: een L-profiel voor het ondersteunen van het gevelmetselwerk waarbij het L-profiel via een verankeringsysteem in metaal puntsgewijs verbonden wordt met de achterliggende draagbalk of draagconstructie.
Meestal komt dit type puntbouwkno(o)pen voor bij lateien boven vensters of deuren.
In dergelijk geval loopt de spouwisolatie door tot op het raamprofiel en zorgt ervoor dat de metalen geveldrager (het L-profiel) niet rechtstreeks over de volle lengte in contact komt met de binnenomgeving. De spouwisolatie wordt dus puntsgewijs onderbroken door de metalen verankeringen.

 

Berekeningswijzen:
 

  1. Voor de correcte bepaling van het warmteverlies via deze puntbouwknopen berekent men de chi-waarde via een gevalideerde numerieke berekening. Het toepassen van gevalideerde numerieke berekeningen geeft meestal voordelige chi-waarden. Sommige fabrikanten van gevelophangsystemen hebben stappen ondernomen om chi-waarden door te rekenen via gevalideerde numerieke berekeningen.
  2. Wanneer het niet mogelijk is om een chi-waarde per verankering numeriek te bepalen of men ervoor kiest om de chi-waarde niet exact te bepalen kan men gebruik maken van de waarde bij ontstentenis (WBO).
     

Voor het bepalen van de WBO wordt toegestaan deze bevestigingstypologie te beschouwen als een lineaire bouwknoop met puntsgewijze doorverbindingen in metaal (= type 2 in tabel 2 van de bouwknoopbijlage (bijlage VIII bij het Energiebesluit)).

De psi-limietwaarde die moet toegepast worden bij lateien, is die van het type 2 (raam/deuraansluiting) van tabel 1 van diezelfde bouwknoopbijlage.
De WBO hoeft in dit specifiek geval dus niet per puntbouwknoop bepaald te worden.
De hieronder staande voorbeelden van de toepassing van geveldragers zijn louter informatief.

Fig. 1 Latei boven venster

Fig. 2 Uitkraging