Ontwerpparameters - Technieken

Geluidshinder door ventilatiesystemen (WTCB)

10 augustus 2017

Een ventilatiesysteem is onontbeerlijk voor de luchtverversing in woningen. De EPB-regelgeving legt minimale ventilatiedebieten op voor gebouwen. Een ventilatiesysteem kan echter een negatieve invloed uitoefenen op het akoestische comfort in het gebouw. Dit artikel van het WTCB reikt een aantal maatregelen aan waarmee men kan voldoen aan de eisen voor de gevelgeluidsisolatie en het installatielawaai uit de norm NBN S 01–400–1.