EPB-regelgeving

EPB – verplichte voorafberekening vanaf 1 januari 2012

16 december 2011

Op 18 november 2011 werd het ontwerp van een nieuwe wijzigingsdecreet van het Energiedecreet van 9 mei 2009, bekrachtigd. Voor alle bouwprojecten die vanaf 1 januari 2012 worden gestart, verplicht het wijzigingsdecreet een voorafberekening op te maken en mee te sturen met de startverklaring. De steeds strenger wordende eisen maakten deze aanpassing noodzakelijk.

Voor deze verplichte voorafberekening zal een nieuwe EPB-software release noodzakelijk zijn. Van zodra deze software aanpassing er is, moet de verslaggever, voor alle bouwwerken waarvoor een startverklaring wordt ingediend, een voorafberekening opmaken in de software.


Om dit mogelijk te maken moet de architect en de ontwerper van de technieken, de verslaggever alle nodige informatie van de materialen en de keuzes bezorgen relevant voor de EPB aangifte.


De voorafberekening is analoog met deze van de EPB-aangifte. In tegenstelling tot de definitieve aangifte kunnen hier wel nog wijzigingen aangebracht worden. Het nieuwe startverklaringsformulier zal inhoudelijk overeenstemmen met het huidige hoofdformulier van de EPB-aangifte. Het huidige startverklaringsformulier verdwijnt volledig vanaf 2012.


Als de voorafberekening aantoont dat de constructie niet voldoet aan de eisen, zal de verslaggever dit melden aan de aangifteplichtige en de architect. De verslaggever geeft een schriftelijk en niet bindend advies met de punten die bijgestuurd kunnen worden om zo te voldoen aan de EPB-eisen.


Het is wel de aangifteplichtige, in overleg met zijn architect, die beslist welke maatregelen zullen toegepast worden om te voldoen aan de EPB-eisen.
 

Hoe zal alles in zijn werk gaan?


De berekening is analoog met het opmaken van de EPB-aangifte. Het verschil ligt vooral in het feit dat de in de voorafberekening doorgerekende maatregelen nog kunnen worden bijgestuurd en aangepast.


Naar analogie met het genereren van een EPB-aangifte (= epba-file), zal de verslaggever ook een voorafberekeningsbestand (= epbs-file) kunnen genereren.


Bij het indienen van de startverklaring zal de verslaggever het gegenereerde epbs-bestand van de voorafberekening opladen op de Energieprestatiedatabank.


Na indiening zal de verslaggever via de Energieprestatiedatabank over de officiële startverklaring beschikken. Het nieuwe startverklaringsformulier zal inhoudelijk overeenstemmen met het huidige hoofdformulier van de EPB-aangifte. Hij/zij ondertekent die officiële startverklaring en laat ze ook ondertekenen door de aangifteplichtige en de architect.