De Vlaamse regering voert een renovatieverplichting in voor niet-residentiële gebouwen. Dat keurde ze op 9 juli 2021 definitief goed. Vanaf 1 januari 2022 zal elk niet-woongebouw dat overgedragen wordt naar een andere eigenaar, binnen de vijf jaar aan vier energiebesparende maatregelen moeten voldoen. Het gaat bijvoorbeeld om bedrijfsruimten, bankkantoren of kantoorgebouwen. “28% van onze CO2-uitstoot komt naar buiten via versleten daken en slecht geïsoleerde muren, ramen, en deuren. Niet alleen in particuliere woningen is dat het geval, ook bij niet-woongebouwen. Met de invoering van een renovatieverplichting voor nieuwe eigenaars van bijvoorbeeld bedrijfsruimten, bankkantoren of kantoorgebouwen verhogen we de renovatiegraad én investeren eigenaars in een lagere energiefactuur voor zichzelf”, zegt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir.

Tegen 2050 moet de CO2-uitstoot van alle gebouwen drastisch worden gereduceerd. Voor niet-residentiële gebouwen (zoals bedrijfsruimten, baanwinkels, bankkantoren, sportcomplexen, kantoorgebouwen, …) betekent dat ‘koolstofneutraal’ zijn.  De komende jaren zorgt de Vlaamse overheid er voor dat eigenaars van niet-residentiële gebouwen de eerste stappen zetten om deze ambitie waar te maken. Dat maakt deel uit van de Vlaamse renovatiestrategie, die op Europees niveau tot 2de beste strategie van Europa bestempeld werd, samen met Finland. Voor niet-woongebouwen doet Vlaanderen dat onder meer met een renovatieverplichting, de algemene uitrol van het EPC met een energielabel, en met financiële steun.

    

Vanaf 1 januari 2022 start de renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen. De Vlaamse regering keurde daarvoor vandaag de regelgeving principieel goed. Wie vanaf 1 januari 2022 de nieuwe eigenaar, opstalhouder of erfpachter wordt van een niet-residentieel gebouw dat nog niet voldoet, zal binnen de vijf jaar na het verwerven energetisch moeten renoveren: het energiegebruik verlagen door het plaatsen van dakisolatie en hoogrendementsbeglazing, de vervanging van warmte-opwekkers die ouder zijn dan 15 jaar en niet voldoen aan de minimale installatie-eisen voor renovatie en de vervanging van koelinstallaties die ouder zijn dan 15 jaar en koelmiddelen gebruiken op basis van ozonlaagafbrekende stoffen of een GWP-waarde hebben van minstens 2500.

 

 

Minimale maatregelenpakket waaraan niet-woongebouwen die vanaf 2022 worden verkocht, moeten voldoen:

 

  • Als de dakisolatie de minimale R-waarde van 0,75 m²K/W niet behaalt, moet u dakisolatie plaatsen met een maximale U-waarde van 0,24 W/m²K.
  • Als enkel glas aanwezig is, moet u dat vervangen door beglazing met een maximale U-waarde van 1 W/m²K.
  • Alle centrale opwekkers voor ruimteverwarming die ouder zijn dan 15 jaar moet u vervangen, tenzij u kan aantonen dat de installatie voldoet aan de minimale installatie-eisen voor renovatie. Bovendien geldt dat u, in het geval er een aardgasnet beschikbaar is in de straat, een stookolieketel ouder dan 15 jaar niet mag vervangen door nieuwe stookolieketel.
  • Alle koelinstallaties die ouder zijn dan 15 jaar en gebruik maken van koelmiddelen op basis van ozonlaagafbrekende stoffen of koelmiddelen met een GWP-waarde van minstens 2500, moet u vervangen door koelinstallaties die geen gebruik maken van deze schadelijke koelmiddelen.

 

Dit maatregelenpakket vormt de basis van de renovatieverplichting.

    

Een nieuwe eigenaar van een klein residentieel gebouw, kleiner dan 500 m², zal vanaf 1 januari 2022 binnen de vijf jaar na de overdracht, aanvullend op het minimaal maatregelenpakket, ook een energielabel C of beter moeten behalen.

Voor grote niet-residentiële gebouwen wordt vanaf 1 januari 2023 nog een stap verder gegaan. Binnen de vijf jaar na de overdracht moeten zij, aanvullend op het minimaal maatregelenpakket, over een minimaal aandeel hernieuwbare energie van 5% beschikken.

 “28% van onze CO2-uitstoot komt naar buiten via versleten daken en slecht geïsoleerde muren, ramen en deuren. Niet alleen in particuliere woningen is dat het geval, ook bij niet-woongebouwen. 1 op 7 gebouwen in Vlaanderen is niet-residentieel. Met de invoering van een renovatieverplichting voor nieuwe eigenaars van bijvoorbeeld bedrijfsruimten, bankkantoren of kantoorgebouwen verhogen we de renovatiegraad én investeren eigenaars in een lagere energiefactuur voor zichzelf”, zegt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir. “Een energetisch gerenoveerd gebouw vraagt minder energie en zorgt dus voor een lagere energiefactuur. Bovenal is het er aangenaam verblijven, met een hoger comfort en betere werkomstandigheden, dus een hoger welbevinden, een hogere productiviteit en een hogere klantentevredenheid. Een pand met een goed EPC heeft ook een hogere waarde op de vastgoedmarkt”.

 

 

Plannen om uw niet-residentieel gebouw binnenkort te verkopen?

 

Vergeet de renovatieverplichting niet en zorg dat u een streepje voor heeft op de vastgoedmarkt. De overheid zorgt daarbij voor financiële ondersteuning met:

-        verhoogde investeringsaftrek;

-        korting op de onroerende voorheffing, van 50% of 100%, gedurende 5 jaar, bij een ingrijpende energetische renovatie van een niet-residentieel gebouw;

-        energiepremies van de netbeheerders;

-        investeringssteun van Elia.

 

Voor een volledig overzicht: https://www.energiesparen.be/subsidies/bedrijven

Bronnen