Nieuws

Vlaanderen subsidieert opnieuw zonnepanelen: tot 1.500 euro steun

Bron: De Tijd • 8 juni 2020

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) geeft opnieuw steun voor het plaatsen van zonnepanelen op daken van gezinnen. Tegelijk wordt de digitale meter versneld ingevoerd.

Ruim vijf jaar geleden werd de steun voor nieuwe zonnedaken bij particulieren, via de toekenning van groenestroomcertificaten, afgeschaft. Eigenaars van zonnepanelen kunnen sindsdien dankzij het systeem van de terugdraaiende teller wel nog een rendement boeken op hun installatie, maar die regeling loopt dit jaar af.

 

Om investeringen in zonnepanelen interessant te houden voert Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) een premie in. Wie vanaf 1 januari 2021 zonnepanelen op zijn dak plaatst, kan tot 1.500 euro aan steun krijgen. Dat is een serieuze aanmoediging, want een installatie kost tegenwoordig gemiddeld 5.000 tot 5.500 euro.

 

'De meeste zonnepanelen zijn vandaag in minder dan 10 jaar terugverdiend, en dat wil ik zo houden', zegt Demir. Ze noemt zonne-energie een van de bouwstenen van de toekomst. 'We moeten er sterk op blijven inzetten.'

 

De steun is afhankelijk van de grootte van het zonnedak. De premie bedraagt 300 euro per geïnstalleerde kilowattpiek voor de eerste 4 kilowattpiek en 150 euro per kilowattpiek voor de schijf tussen 4 en 6 kilowattpiek. Daarboven is er geen steun meer. Een installatie van 6 kilowattpiek of meer krijgt dus 1.500 euro steun.

 

 

Oversubsidiëring

 

De premie geldt alleen voor bestaande woningen (bouwaanvraag voor 2014) en zal lopen tot eind 2024. Om oversubsidiëring - zoals indertijd met de veel te royale groenestroomcertificaten - te vermijden wil Demir het premiebedrag jaarlijks aanpassen als de kostprijs van de installatie verder daalt: elk jaar zakt het bedrag met een kwart.

 

De Vlaamse regering heeft het mechanisme vrijdag goedgekeurd. In totaal wordt een budget van 32 miljoen euro uitgetrokken. Dat betekent dat maximaal 21.333 gezinnen de premie kunnen ontvangen.

 

 

Grote installaties

 

Tegelijk wordt een nieuw steunmechanisme in het leven geroepen voor grotere installaties, van 40 kilowatt tot 2 megawatt en middelgrote windmolens. Die zullen ook investeringssteun kunnen krijgen via een aanbestedingsmechanisme (call). Demir trekt daarvoor 25 miljoen euro in de begroting van 2021 uit. Dat mechanisme maakt dat de subsidiekosten niet in de elektriciteitsfactuur zullen terechtkomen, zoals vroeger wel gebeurde.

 

In de sector wordt gematigd gereageerd op de plannen. 'De premie voor gezinnen is goed, maar voor middelgrote zonneprojecten is het investeringsklimaat een stuk onzekerder', zegt Tom Willems van het groenestroombedrijf Ecopower.

 

Bram Claeys, de algemeen directeur van de sectororganisatie ODE, vreest dat 'het moeilijker zal worden om zonnepanelen te leggen op daken van scholen, kmo's en lokale overheden. Die markt dreigt dan ook zo goed als stil te vallen.'

 

 

Digitale meter

 

Het nieuwe steunmechanisme voor gezinnen komt er omdat de komst van de digitale elektriciteitsmeter het huidige systeem van de terugdraaiende teller ongedaan maakt voor nieuwe installaties. De terugdraaiende teller komt erop neer dat iemand zijn overschot aan zonnestroom op zonnige momenten op het net kan zetten, en die hoeveelheid stroom op koude en donkere dagen kan terugkrijgen aan dezelfde prijs, terwijl de marktprijzen gigantisch kunnen verschillen.

 

Demir wil ook de invoering van de digitale meter versnellen van 15 naar 10 jaar. Tegen eind 2024 moet al 80 procent van de gebruikers een digitale meter hebben.

Bronnen