Energie

De digitale meter doet zijn intrede in Vlaanderen

Fluvius • 15 januari 2020

Sinds 1 juli 2019 vervangen digitale meters voor elektriciteit en aardgas definitief de klassieke, mechanische exemplaren. Digitale meters bieden van bij de start veel mogelijkheden aan klanten. Zo worden de meterstanden voortaan op afstand opgenomen en hoeft Fluvius voor heel wat diensten geen technicus meer langs te sturen.

Digitale meters spelen een sleutelrol in de transitie van fossiele naar hernieuwbare energie en geven klanten een beter zicht op hun energieverbruik. Ze bieden ook heel wat toekomstmogelijkheden voor de slimme sturing van elektrische toestellen en voor de optimale afstemming van verbruik met de beschikbaarheid van groene energie.

Digitale meter bij grondige verbouwingen en nieuwbouw.

 

Sinds juli 2019 plaatst Fluvius overal in Vlaanderen digitale meters. Hiervoor zijn er twee belangrijke redenen. Enerzijds omdat de oude analoge meters niet meer worden gemaakt. Dus moest er wel een alternatief komen. En anderzijds legt de komst van de digitale meter de basis voor het ondersteunen van de ‘energietransitie’.

 

Die energietransitie zal mensen aanzetten om zo zuinig mogelijk met energie om te springen, en de energie zoveel mogelijk te halen uit hernieuwbare energiebronnen. De digitale meter helpt hen hierbij. De meter maakt het namelijk mogelijk om het energieverbruik nauwkeurig (op elk moment van de dag) op te volgen, waardoor mensen gepaste maatregelen kunnen nemen.

 

Wie bouwt of verbouwt en een nieuwe elektriciteits- of gasmeter aanvraagt, krijgt automatisch een digitale meter. Samen met de digitale meter komt er ook een nieuwe 25D60-meterkast. Die kast heeft dezelfde afmetingen en bodem als haar voorganger. Enkel het deksel is volledig nieuw. Via de drukknop van de digitale meter kan je de verschillende waarden uitlezen.

We vervangen zoveel mogelijk je elektriciteits- als aardgasmeter op hetzelfde moment. Dat is nodig omdat beide meters met elkaar communiceren. En zo voorkomen we dat we later nog eens bij je moeten langskomen om de tweede meter te vervangen.

 

 

Aan het stuur van je energie!

 

Elk gezin of bedrijf met een digitale meter kan zijn energieverbruik gratis raadplegen op een nieuw energieportaal van Fluvius via www.fluvius.be/verbruikshistoriek. Daar kun je sinds januari 2020 de verbruiksinfo uit de digitale meters elke dag opvolgen. Belangrijk: verbruiksgegevens vallen onder de privacywetgeving. We moeten dus vooraf je identiteit controleren en verifiëren dat die overeenkomt met de info op je energiecontract.

 

Daarnaast zitten er op je digitale elektriciteitsmeter ‘gebruikerspoorten’ waarop je je eigen ‘slimme’ toepassingen kan aansluiten. Je kunt een app op je smartphone kopen of een slimme thermostaat in de keuken laten installeren waarmee je je verbruiksgegevens opvolgt en je energieverbruik stuurt. Als klant zit je zo zélf aan het stuur van je energieverbruik en -productie.

 

 

Eindeloze toekomstmogelijkheden

 

De gegevens uit de gebruikerspoorten zijn veel gedetailleerder dan de informatie die het netbedrijf bijhoudt. Om je privacy te beschermen, zijn de poorten standaard gedesactiveerd. We activeren ze enkel na jouw expliciete toestemming. Als klant blijf je altijd eigenaar van deze gegevens.

 

Beide gebruikerspoorten zijn complementair en geschikt voor verschillende toepassingen. De P1-poort stuurt geïnterpreteerde data rechtstreeks uit, weliswaar tegen een lagere frequentie (1s). De S1-poort geeft enkel stroom en spanningssamples (niet-geïnterpreteerde data) tegen een hele hoge frequentie van 4000x per seconde uit. Uit die samples kan vermogen, energie, stroom, spanning en nog veel meer berekend worden via een ‘CEMS‘ (centraal energiemanagementsysteem). De CEMS wordt daardoor wel complexer.

 

De toekomst van de S1 – poort is veelbelovend. De data zijn zo gedetailleerd dat je er met de juiste software zelfs het verbruik per toestel kan uitfilteren. De mogelijkheden zijn dan ook eindeloos. Een energiemanagementsysteem zal je kunnen laten weten of een toestel aan vervanging toe is. Ook kan het keuzes in jouw plaats maken. Gaat de zonne-energie even in de thuisbatterij? Of gaan we de elektrische boiler activeren? Het energiemanagementsysteem kiest wat voor de klant het voordeligst is.

Tips voor architecten