Warmtepompboilers of thermodynamische boilers zijn de laatste tijd aan een sterke opmars bezig. Maar kunnen ze als een zuinig alternatief voor klassieke elektrische boilers beschouwd worden? Ontdek in dit artikel alles over deze toestellen.

Werkingsprincipe


Een warmtepompboiler is een toestel dat sanitair warm water produceert zonder aan de gebouwverwarming gekoppeld te zijn. Het toestel bestaat uit een voorraadvat en een geïntegreerde warmtepomp.

Warmtepompboilers maken gebruik van een koelmiddel dat in het toestel een thermodynamische kringloop ondergaat (verdamping en condensatie). Deze processen grijpen plaats in warmtewisselaars die de uit de omgeving onttrokken warmte overdragen naar het sanitaire water. Voor meer informatie over de werking van warmtepompen verwijzen we naar de WTCB-Dossiers 2007/1.4.

Warmtepompboilers kunnen voorzien zijn van een bijverwarming (bv. een elektrische weerstand of een aparte ketel). Deze kan gebruikt worden wanneer de warmtepomp alleen er niet in slaagt om het water op de juiste temperatuur te brengen en wanneer men de watertemperatuur periodiek wenst te verhogen om legionellaontwikkeling te voorkomen.

 

Er bestaan ook warmtepompboilers met een aansluiting voor zonnecollectoren (zie bovenstaande afbeelding).

 

 

Types
 

 1. Toestellen die warmte onttrekken aan de buitenlucht
  Hierbij wordt de buitenlucht in de verdamper van de warmtepomp aangezogen, afgekoeld en terug naar buiten geblazen.
   
 2. Toestellen die warmte onttrekken aan de ventilatielucht
  Deze toestellen maken gebruik van de extractielucht uit het ventilatiesysteem. Deze lucht wordt in de verdamper van de warmtepomp afgekoeld en vervolgens weer naar buiten afgevoerd. Ter herinnering: bij ventilatie in woongebouwen wordt er verse lucht naar de droge ruimten aangevoerd en wordt de bezoedelde lucht uit de vochtige ruimten (bv. keuken, badkamer en toilet) afgevoerd. Warmtepompboilers op ventilatielucht worden voornamelijk toegepast bij ventilatiesystemen van het type C (natuurlijke toevoer en mechanische afvoer)

  Hoewel een warmtepompboiler in principe ook bij een systeem D (mechanische toe- en afvoer) toegepast kan worden, gebeurt dit minder frequent. Wanneer het systeem D reeds uitgerust is met een warmtewisselaar, is er in de onttrokken lucht immers minder warmte beschikbaar.

  Vaak worden warmtepompboilers op ventilatielucht eveneens uitgerust met een buitenluchttoevoer als alternatieve warmtebron indien de aan het ventilatiesysteem onttrokken lucht onvoldoende warmte zou bevatten.
   
 3. Toestellen die warmte onttrekken aan de binnenlucht
  Bij dit laatste toesteltype wordt de lucht uit een binnenruimte aangezogen, in de verdamper van de warmtepomp afgekoeld en ontvochtigd en ten slotte in dezelfde ruimte teruggeblazen. Het is afgeraden om dergelijke toestellen in verwarmde ruimten te plaatsen, omdat men de ruimte dan meer zal moeten verwarmen. Bij plaatsing in een te koelen ruimte binnen het beschermde volume zal de maximaal beschikbare warmte op haar beurt beperkt zijn.

 


Dimensionering en prestaties