Nieuws

Toegang tot de basisinformatie van alle EPB-certificaten in Brussel

19 november 2018

Leefmilieu Brussel heeft recent een nieuwe databank ontwikkeld met alle EPB-certificaten van woningen in Brussel. Dit register van EPB-certificaten is toegankelijk voor iedereen, waardoor kandidaat-kopers of -huurders van een onroerend goed toegang krijgen tot de basisinformatie van het EPB-certificaat nog voor ze het goed gaan bezoeken.

De databank toont enkel de geldige EPB-certificaten waardoor het voor notarissen, eigenaars, vastgoedmakelaars en kandidaat-kopers of -huurders de mogelijkheid biedt om de geldigheid te controleren van de EPB-certificaten die hun worden voorgelegd.

 

Op het platform wordt enkel basisinformatie (zoals het nr van het EPB-certificaat, adres van het goed, bruto vloeroppervlak, aanwezigheid hernieuwbaar energiesysteem en indicator van de energieprestatie van het certificaat) getoond.

Bijkomende gegevens zoals isolatie, technieken voor sanitair warm water en verwarming of de aanbevelingen om het energieprestatieniveau van het pand te verbeteren zijn terug te vinden op het EPB-certificaat waarover de eigenaar beschikt.

 

Voorlopig werden enkel de EPB-certificaten opgenomen voor woningen waarvoor de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag vóór 2 juli 2008 werd ingediend. In de loop van 2019 zullen de EPB-certificaten voor recentere woningen worden geïntegreerd.

 

Om het register te gebruiken volstaat het om via deze link het nummer van het EPB-certificaat of een straatnaam van het goed op geven.

 

Parallel legt het Vlaams Energie Agentschap samen met het Departement Omgeving, Wonen-Vlaanderen en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, de laatste hand aan de eerste release van de woningpas.  De woningpas is een gratis digitaal paspoort waaraan al de informatie van een woning gekoppeld wordt. Deze informatie gaat nog een stapje verder dan enkel de energieprestatie van de woningen, maar bevat ook info over keuringen, attesten, vergunningen, de indeling en de ligging van het goed, omgevingskaarten,enz.. Deze woningpas is individueel en enkel toegankelijk voor de eigenaar en diegene waartoe de eigenaar toegang verleend, zoals bouwpartners, toekomstige kopers of huurders, notarissen, enz..

 

Meer info over deze woningpas kan u hier terugvinden.