Energiebewust bouwen

De woningpas: voor administratieve eenvoud

14 november 2018

Een woning (ver)bouwen, (ver)kopen of (ver)huren zadelt eigenaars doorgaans op met veel papierwerk … De woningpas moet dit uit de wereld helpen. Het is een uniek integraal digitaal paspoort dat alle beschikbare informatie over de woning samenbrengt.
Maar welke voordelen brengt de woningpas mee voor u als architect?

Het Vlaams Energieagentschap (VEA), het Departement Omgeving, Agentschap Wonen-Vlaanderen en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) werken samen aan de woningpas om de particulier in één oogopslag advies en informatie aan te bieden over zijn woning(en). Dit gebeurt in fases.  De eerste versie van de woningpas, voorzien voor eind 2018, biedt al heel wat nuttige functies voor de eigenaar. Via de e-ID of token kan iedereen op woningpas.vlaanderen.be alvast ontdekken wat de woningpas in petto heeft.

 

 

Toegang voor de architect?

 

Voor het eerst worden databanken in het beheer van verschillende Vlaamse agentschappen en departementen aan elkaar gekoppeld en naadloos geïntegreerd voorgesteld aan de particulier.  Een eerste versie richt zich dan ook op ‘informeren’. In een latere fase kan de eigenaar zijn woningpas delen met derden, waaronder de architect.

 

De eerste woningpas versie biedt  administratieve informatie over het gebouw, de indeling en de ligging, afkomstig van de dienst Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën, het Gebouwenregister van het Agentschap Informatie Vlaanderen en de EPB-aangifte of het energieprestatiecertificaat van het Vlaams Energieagentschap.

 

U kan er ook omgevingskaarten raadplegen en downloaden die je wijzer maken over de opname in het grondinformatieregister, de mogelijke en effectieve overstromingsgevoeligheid, de ligging binnen een bescherming of overgangszone van een bescherming en de bestemming volgens het Gewestplan. Ook wijst de woningpas de weg naar andere geografische informatie in Geopunt Vlaanderen zoals rioleringskaarten en luchtkwaliteitskaarten rond NO2 en fijn stof.

 

Ten slotte behoort ook een download van  het overzicht van beschikbare attesten, bestaande digitale attesten zoals het EPC en een zonnekaart-rapport tot de mogelijkheden.

EPC, een belangrijk onderdeel van de woningpas

 

Via de invoer van het vernieuwde EPC op 1 januari 2019 krijgt de (ver)koper of (ver)huurder een eenvoudig overzicht van hoe hij de energie-efficiëntie van zijn woning kan verbeteren aan de hand van een maatregelenpakket, inclusief energiebesparings- en kosteninschatting en bijkomende technische informatie.

 

Via het EPC zijn in de woningpas energiescores en isolatiescores per onderdeel met bijhorend advies zichtbaar. In deze eerste fase van de woningpas zal de eigenaar zijn eigen theoretische verbruik ook kunnen benchmarken op basis van locatie en type woning. De benchmark laat de eigenaar toe om de prestaties van zijn eigen pand te vergelijken met die in de omgeving, waardoor bijkomende investeringen gestimuleerd worden.

 

De kosteninschatting van de voorgestelde maatregelen uit het vernieuwde EPC zijn automatisch berekende prijsindicaties en geven de potentiële koper/huurder op een snelle en eenvoudige manier inzicht in wat er nog moet gebeuren om de woning energetisch in orde te maken en welke kosten hiermee ongeveer gepaard gaan. Dit zijn louter indicatieve prijzen. De particulier wordt in het document meermaals gestimuleerd om zich bij te laten staan door het deskundig advies van o.a. een architect om op basis van de aandachtspunten een concreet renovatieplan op te stellen en de nodige begeleiding te bieden in een goede uitvoering van werken.

 

Een deskundige kan helpen om te waken over het inzetten van de juiste middelen op de juiste tijdstippen.

 

De woningpas kadert in het hoger doel van het renovatiepact om stapsgewijs de renovatiegraad van het Vlaamse woningenbestand te verhogen en de energieprestatie ervan te optimaliseren tot het bijna-energieneutraal niveau.  De woningpas wil dit faciliteren en de eigenaar, koper of huurder inzicht verschaffen en bijstand leveren bij de concrete stappen om energiezuinig te renoveren.

 

De Vlaamse regering heeft de ambitie om tegen 2050 alle woningen en appartementen in Vlaanderen minstens even energiezuinig te maken als een energetisch performante nieuwbouwwoning van vandaag. Dit kan zich in de toekomst vertalen in een aantal verplichte energiebesparende maatregelen binnen een bepaald tijdsbestek bij gekochte of geërfde woningen. De overheid wil via de invoer van het vernieuwde EPC reeds sensibiliserend optreden en de toekomstige koper bewustmaken van de potentiële kosten bovenop de (ver)koopprijs van de te renoveren woning.

bron VEA

Het wordt nog beter.

 

Er komen in de loop van 2019 immers nog vele mogelijkheden bij. Niet alleen zal de eigenaar dan zijn woningpas kunnen delen met derden, hij zal ook documenten kunnen opladen in een digitale kluis.

 

Tot slot zal de woningpas steeds meer informatie en opvraagmogelijkheden bevatten. Zo zullen in de toekomst meer praktisch relevante attesten ontsloten worden: of het nu over het onderhoud van de ketel, attesten rond woningkwaliteit, zichtbare aandachtspunten omtrent bouwtechnische kwaliteit, vergunningen of een overzicht op maat van alle premies gaat. Daarnaast krijgt de burger meldingen en tips over zijn rechten (premies) en plichten(attesten) die hij nodig heeft bij (ver)bouwen, (ver)kopen of (ver)huren.

 

Bezoek gerust woningpas.vlaanderen.be voor meer informatie.

 

 

De rol van de architect

 

NAV ondersteunt een initiatief als de woningpas, maar onderstreept hierbij dat het advies inwinnen van een architect in een zo vroeg mogelijk stadium noodzakelijk blijft in het streven naar een toekomstbestendig gebouw en een gezond binnenklimaat.

 

Controle ter plaatse van de bouwfysische staat van de woning kan op bouwgebreken wijzen, en het enige correcte zicht bieden op de te verwachten kostprijs voor de renovatie. Zo heeft het bijvoorbeeld geen zin om bouwvallige wanden aan de buitenzijde van isolatie en een nieuwe gevelafwerking te voorzien als de stabiliteit ervan al twijfelachtig is.

 

Samen met de informatie uit de woningpas voorkomt een deskundige begeleiding dat men voor verrassingen komt te staan wanneer de werken aanvangen. Kortom, voor een goede besteding van het budget en een correct ‘plan van aanpak’ kan men zich het best door een architect laten begeleiden.

Bronnen