Nieuws

Correctie artikel 'Vandaag al brandstofcellen toegepast'

11 april 2018

In onze digitale nieuwsbrief van februari kon u het artikel 'Vandaag al brandstofcellen toegepast' lezen.

In de laatste paragraaf van dit artikel werd gecommuniceerd dat systemen met waterstof in EPB gevalideerd worden als een "vernieuwende techniek" en dat uit testprojecten blijkt dat een E-peilwinst tussen 20 en 70 E-peilpunten mogelijk is ten opzichte van een condenserende ketel.

Deze informatie blijkt niet correct en werd daarom aangepast in het artikel.
Tevens werd een duiding toegevoegd over gelijkwaardigheidsbesluiten voor innovatieve systemen.