Nieuws

Nog geen koppeling van de energieprestatiedatabank met het Omgevingsloket

4 januari 2018

Op 1 januari 2018 werd de omgevingsvergunning algemeen ingevoerd. Vanuit het Omgevingsloket is er op dit moment nog geen link voorzien met de energieprestatiedatabank. Dit heeft als gevolg dat de vergunningen die ingediend worden via het Omgevingsloket nog niet beschikbaar zijn op de energieprestatiedatabank.

Het is nog niet duidelijk wanneer deze koppeling kan worden gerealiseerd. "Van zodra de timing gekend is, zullen wij hierover communiceren via de EPB-nieuwsbrief", aldus VEA.
 
Om te vermijden dat er manueel dossiernummers worden gecreëerd, verzoekt het VEA u om te wachten met het indienen van startverklaringen.

Er zal tijdelijk niet worden gehandhaafd op de aanwezigheid van een startverklaring voor de dossiers die via het omgevingsloket worden ingediend. Na de koppeling zal de historiek van vergunningen worden ingeladen, zodat u het EPB-dossier kan terugvinden.